Hem: Nyheter:

Sören Öman avslutar översynen av Nobelstiftelsens stadgar

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Översynen avslutades genom överlämnande av en promemoria med ändringsförslag som remissbehandlades och sedan efter medverkan av regeringen ledde till stadgeändringar.

Sören Öman fortsatte att som konsult lämna Nobelstiftelsen råd i olika frågor.

Dela :