Hem: Teman:

Sökning

» Föredrag av Sören Öman
( 9 st. kommande & 543 st. hållna sedan 2004, med 7 453 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2023-01-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-02-21 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-03-30 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2023-04-20 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

» Webbplatskarta

Sök efter person

Skriv in namnet på personen du söker information om och klicka på sök-knappen till höger :   x

… eller välj en person i listan :

Välj person att söka efter

Sök medverkande i offentliga utredningar :

Sök på Sören Ömans hemsida :

Sök på Sören Ömans hemsida   x

Sök på andra ställen

Skriv in vad du vill söka efter och klicka på en av sök-länkarna nedan :   x

Sök på regeringens och riksdagens hemsidor

Sök i domstolsavgöranden ( NJA, HFD, RÅ, AD, MD, MÖD, MIG, RH & RK )

Sök i JO-beslut ( sedan 2000 )

Sök i JK-beslut ( sedan 1998 )

Sök hela webben


Sök litteratur i SwePub hos Kungl. biblioteket (Artiklar och annat material av personer vid svenska lärosäten)

Sök i nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt ( sedan 1998 )

Sök i Svensk Juristtidning (SvJT) ( sedan 1916 )

Sök i tidskriften Advokaten ( sedan 2002 )

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman