Hem: Nyheter: Ämnen:

Nyheter om it-rätt

Nyheter avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

( 69 st. )

Välj ett annat ämne :
Arbetsrätt ( 96 st. ) | Europarätt ( 51 st. ) | It-rätt ( 69 st. ) | Okategoriserade ( 19 st. ) | Processrätt ( 30 st. )

av

Utropstecken

Man med dator vid skrivbord2 793 trycksidor har Sören Öman publicerat i år (2021), 3 utredningsbetänkanden, 2 kommentarer i Norstedts Gula Bibliotek, 1 festskriftsartikel, 1 ny upplaga av AD om upp­säg­ning av personliga skäl och av­skedande och medverkan i ny upplaga av lärobok i rättsinformatik. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Bild på omslagetI dag överlämnade Sören Öman ett utredningsbetänkande med lagförslag om enklare informationsöverföring inom vård och omsorg till socialministern Lena Hallengren. Enligt förslaget ska hälso- och sjukvården och socialtjänsten elektroniskt få dela information med varandra om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vidare föreslås bättre möjligheter till kvalitetsuppföljning inom vården och omsorgen med personuppgifter från flera olika myndigheter eller företag. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

MikrofonSören Öman firade den internationella dataskyddsdagen i går (den 28 januari) genom medverkan i en dataskyddspodd hos Dataministeriet, som produceras av Anders Bäckström och Filip Johnssén. 75 minuters härligt lyssnande om dataskydd finns nu tillgängligt.

Så här presenterar Dataministeriet podden : Glad dataskyddsdag! Vi träffade mr PUL, Sören Öman. Mannen bakom kommentarerna både till PUL men sedan en tid tillbaka även kommentaren till både Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Hur lång tid tar det egentligen att skriva en bok på 900 sidor? Vad saknas mest i GDPR? Varför är brott mot GDPR inte kriminaliserat i Sverige? Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Bild på första sidan av utredningsdirektivenI går beslutade regeringen direktiv till en översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (dir. 2019:37). Sören Öman utsågs till särskild utredare.

Utredningsfrågorna gäller förbättrat informationsutbyte inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, bedriven av både offentliga och privata utförare, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls. Sören Öman har också ett allmänt uppdrag att lyfta lagstiftningsfrågor som han stöter på under utredningsarbetet så att regeringen får underlag för fortsatt utredningsarbete för att följa med i den digitala utvecklingen. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Omslaget till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar av Sören ÖmanDen 25 maj 2019 fyller dataskyddsförordningen (GDPR) ett år. Det firar jag genom att i slutet av maj ge ut en gedigen kommentar till dataskyddsförordningen i Norstedts Gula Bibliotek och elektroniskt i Zeteo. Även dataskyddslagen och bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen kommenteras. Den tryckta kommentaren är på cirka 860 fullmatade sidor. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Omslaget till Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalysSören Öman har i dag till Socialdepartementet lämnat ett förslag till en registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Det är en myndighet som följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv och därför behöver behandla många känsliga personuppgifter. Myndigheten har i dag inte någon registerförfattning. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Man med dator vid skrivbordDet är dags att summera 2017. Sören Öman tar det lite lugnare sedan han i december 2015 blev ordförande i Arbetsdomstolen, men på något sätt blir det ändå en hel del gjort. Sören Öman har 2017 kommit ut med tre böcker, ett utredningsbetänkande och två artiklar om sammanlagt 1 825 trycksidor. Därtill kommer elektronisk utgivning med sex s.k. expertkommentarer och två uppdateringar av lagkommentarer på internet. Dessutom höll Sören Öman 34 föredrag med sammanlagt 1 302 åhörare 2017. Därutöver var Sören Öman 2017 skiljeman i flera skiljetvister, ordförande i en rådgivande nämnd vid ett försäkringsbolag och särskild utredare i en statlig utredning samt anordnade Sören Öman två arbetsrättsliga seminarier med 155 deltagare. Även i Arbetsdomstolen blev det förstås en hel del gjort 2017 med 13 refererade avgöranden med Sören Öman som ordförande. Vid årsskiftet hade Sören Öman det lägsta antalet inneliggande mål av domstolens fyra ordföranden. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Dir. 2017:67Regeringen har i dag gett Sören Öman tilläggsuppdrag att utreda om det behövs en särskild registerförfattning för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Behövs det en sådan författning, ska Sören Öman lämna författningsförslag till regeringen. Regeringen vill att tilläggsuppdraget redovisas senast den 15 januari 2018. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

EU:s dataskyddsförordning, som börjar gälla i maj 2018, gör att alla så kallade särskilda registerförfattningar med bestämmelser om behandling av personuppgifter för att skydda den personliga integriteten behöver ses över. Sören Öman har nu fått regeringens uppdrag att som särskild utredare se över regleringen på Socialdepartementets område med ett stort antal författningar. Det är bråttom. Utredningen ska vara klar om ungefär ett år, den sista augusti 2017. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålAtt av nyfikenhet söka bland personuppgifter för att hitta intressanta rättsfall är inte ett led i en sådan verksamhet av rent privat natur som enligt 6 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är undantagen från PUL. Det ansåg Högsta domstolen i ett beslut i dag, där domstolen utvecklar hur man bör se på det aktuella undantaget från PUL. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaEn myndighetsdatalag ska gälla för myndigheters behandling av personuppgifter i stället för personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). På sikt ska lagen ersätta de särskilda registerförfattningarna för myndigheter. Det har en utredning nyligen föreslagit. I Blendow Lexnova för maj 2015 som kommer ut senare under månaden skriver jag om förslaget och vad det innebär för myndigheterna. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålAtt som privatperson lagra en fil med en massa uppgifter, varav många personuppgifter av känslig natur, lokalt i sin dator för att själv kunna söka efter intressanta mål i domstol är inte en privat behandling som enligt 6 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är undantagen från PUL. Det ansåg Högsta domstolen i ett beslut i dag. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken
E-plikten framför allt

E-plikten framför allt
Bild: Eplicta.se

Från årsskiftet (2014/2015) börjar Kungl. biblioteket på allvar att spara det svenska digitala kulturarvet. Alla professionella publicister som har unikt webbmaterial får då leveransplikt (e-plikt) och ska själva successivt leverera nypublicerat material med så kallad metadata om publiceringen till Kungl. biblioteket för slutförvaring. Under en övergångsperiod från den 1 april 2013 har bara vissa utvalda publicister och myndigheter haft e-plikt för att trimma in systemet. Det är ännu oklart hur det insamlade materialet kan göras tillgängligt i framtiden.

Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaI år har det kommit två vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen om uppsägning till följd av statligt anställdas otillåtna registerslagningar. Myndigheters loggkontroller har skärpts på senare år. I Blendow Lexnova för december 2014 som kommer ut senare under månaden skriver jag om arbetsrättsliga åtgärder mot anställdas otillåtna dataslagningar. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaI år har det kommit hela tre vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen av betydelse för personuppgiftsskyddet. De har gällt tillsynen av personuppgiftsskyddet hos domstolar, överklagande när myndighet vägrat att lämna fullständig information i ett registerutdrag och sekretess med hänsyn till att lagstiftningen om personuppgiftsskydd ska följas. Det skriver jag om i Blendow Lexnova för november 2014 som kommer ut senare under månaden. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

En yngling från Boden ska ha åtalats för brott mot personuppgiftslagen för att han under en fotbollsmatch twittrat om vilken sexuell läggning alla i damlandslaget har. Sören Öman intervjuas i Norrländska Socialdemokraten (NSD) om bl.a. när uppgifter om en grupp personer är personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen. Artikeln förgylls av en fin bild på, inte damlandslaget utan, Sören Öman. Det framgår inte av artikeln hur det gick i matchen, men man kan ju gissa… Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Man med dator vid skrivbordDet är dags att summera första halvåret 2014. Sören Öman håller fortsatt många föredrag och han har oftare än vanligt agerat ordförande i Arbetsdomstolen. Antalet pågående skiljeförfaranden har också ökat (till för närvarande åtta förfaranden). Den arbetsrättsliga seminarieserien Sören Öman och Kerstin Ahlberg startade 2013 fortsätter med oförminskad intensitet och lockar fortsatt många deltagare.

Under första halvåret 2014 har Sören Öman Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Registerutdrag i arbetslivetEn arbetsgivare ska inte få begära att en arbetssökande visar upp ett belastningsregisterutdrag med sin registrerade brottslighet. Det föreslår en utredning om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48). Undantag ska gälla om arbetsgivaren har stöd i författning. Det är samma förslag som Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet lämnade redan för fem år sedan (SOU 2009:44). Under mellantiden har kanske en halv miljon registerutdrag begärts. Vi får se hur det går med det nya förslaget. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Kommunala bostadsbolag i Göteborg ska enligt strafföreläggande betala företagsbot om 20 000 kr för brott mot personuppgiftslagen i form av olaglig registrering av känsliga personuppgifter.

– Det är första gången jag hört talas om att företag fått företagsbot för brott mot personuppgiftslagen, så det är unikt, säger Sören Öman bl.a. i SVT Västnytt. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaHögsta domstolen har nu slagit fast att skadeståndet enligt personuppgiftslagen för en mindre allvarlig kränkning av den personliga integriteten t.ex. på internet bör vara ett schablonbelopp på 3 000 kr. Ett utgivningsbevis som ger immunitet mot sådana skadeståndsanspråk kostar 2 000 kr för tio år. Det skriver jag om i en expertkommentar i Blendow Lexnova för februari 2014 som kommer ut senare under månaden. Läs mer

Dela :