: : : : :

Reidunn Laurén På Wikipedia

( 1 prejudikat från Arbetsdomstolen med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till prejudikatet )

Prejudikat från Arbetsdomstolen med Sören Öman med Reidunn Laurén som ordförande (innan Sören Öman blev ordinarie ordförande i december 2015) ( 1 st. )

1990 ( 1 st. )

AD 1990 nr 11 meddelad — Med skiljaktig mening

Sammanfattning :

Fråga om hur arbetstidens längd skall beräknas enligt det s.k. branschavtalet Mineral för vissa skiftarbetare vid LKAB.

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : SFO-branschkommitté MINERAL & Svenska Gruvindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Reidunn Laurén, Gerhard Wikrén (hovrättsråd i Bostadsdomstolen; tillfällig ersättare), Monica Ulfhielm (skiljaktig motivering), Carl Erik Vos, Mats Holmgren (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Åke Wänman (skiljaktig) och Nils Lang (skiljaktig).
Sekreterare : Sören Öman