Hem: Teman: Offentliga utredningar:

1999 års författningsutredning (Ju 1999:13)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

1999 års författningsutredning (Ju 1999:13) [ Avslutad 2002 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 6 ♂ 12 ) :

Ulf Lönnqvist  []  ( Ordförande )
Helena Bargholtz  []  ( Ledamot )
Rune Berglund  []  ( Ledamot )
Anders Björck  []  ( Ledamot )
Barbro Hietala Nordlund  []  ( Ledamot )
Göran Magnusson  []  ( Ledamot )
Lotta Nilsson Hedström  []  ( Ledamot )
Kenneth Johansson  []  ( Ledamot )
Kenneth Kvist  []  ( Ledamot )
Reidunn Laurén  []  ( Ledamot )
Hans Regner  []  ( Ledamot )
Ulf Christoffersson  []  ( Expert )
Svante Johansson  []  ( Expert )
Stefan Rubenson  []  ( Expert )
Lars Seger  []  ( Sekreterare )
Lena Stenwall  []  ( Expert )
Kristina Svahn Starrsjö  []  ( Expert )
Dag Cohen  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

1999 års författningsutredning (Ju 1999:13)


Beteckning : Ju 1999:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-09-02
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:71, dir. 2000:21 och dir. 2000:61.
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 57 95 (Cohen),040-35 58 91 (Seger)
Kommittén skall redovisa ett delbetänkande senast den 31 december 2000.Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2002.

Sammansättning


Ordförande : Lönnqvist, Ulf, fr.o.m. 1999-09-13 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Bargholtz, Helena, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Berglund, Rune, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Björck, Anders, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Hietala Nordlund, Barbro, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Magnusson, Göran, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Nilsson Hedström, Lotta, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Johansson, Kenneth, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Kvist, Kenneth, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Laurén, Reidunn, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Regner, Hans, fr.o.m. 1999-09-13 t.o.m. 2001-02-13
Expert : Christoffersson, Ulf, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Johansson, Svante, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Rubenson, Stefan, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2001-02-13
Expert : Seger, Lars, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Stenwall, Lena, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2001-03-06
Expert : Svahn Starrsjö, Kristina, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2002-05-31
Sekreterare : Cohen, Dag, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2002-05-31
Sekreterare : Seger, Lars, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2002-01-14

Rapporter

SOU 2001:19Vissa grundlagsfrågor
SOU 2001:65(Forskarantologin) Skilda valdagar och vårval?
SOU 2001:99Offentliga valförberedelser – anmälan av partier och kandidater
SOU 2002:42Den gemensamma valdagen och andra valfrågor

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman