Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Ordföranden / Utredare:

Eskil Wadensjö På Wikipedia ( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Sök kontaktuppgifter till Eskil Wadensjö på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Eskil Wadensjö som ordförande / utredare ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2014 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
SOU 2014:55

Omslaget till SOU 2014:55

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:55

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Eskil Wadensjö Carina Gunnarsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:01)

» Dir. 2013:1 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning

» Dir. 2013:114 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller LAS. Undersökningen ska avse såväl privat som offentlig sektor. I uppdraget har också ingått att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom arbetsgivares beslut att hyra in arbetskraft istället för att återanställa. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
Dir. 2013:1

Omslaget till dir. 2013:1

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:1

Ordförande / Utredare : Eskil Wadensjö Carina Gunnarsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:01)

Redovisas senast: 2014-07-18

» Dir. 2013:114 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)

» SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning

En särskild utredare ska undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Syftet med undersökningen är att belysa om, och i sådant fall hur, företrädesrätten påverkas. Läs mer

Dela :