Hem: Föredrag av Sören Öman: Städer:

Föredrag i

Göteborg På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

Större karta
( Klicka här )

( 13 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman i Göteborg ( 13 st. sedan 2004 )

2016 ( 1 st. av totalt 28 st. med 1 293 åhörare )

Nya rättsfall om arbetsrätt

Göteborg Sören Öman  [ slutet ]

jan
21

torsdagen den 21 januari 2016 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Advokatbyrå

Dela :

2015 ( 1 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

Dela :

2014 ( 1 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Avslutande av anställning & Arbetstagares yttrandefrihet och användning av sociala medier

Dela :

2013 ( 3 st. av totalt 49 st. )

Arbetstagarbegreppet, anställningsformerna, uppsägning, avskedande, turordning och återanställning

Göteborg Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
25

onsdagen den 25 september 2013 i Göteborg
Arbetsrätt ]

Domstolsakademin & Föredrag för domare & Statlig myndighet Hemsida 036-15 53 00

Dela :

Sekretess- och konkurrensklausuler, omplacering och omreglering, uthyrning av arbetskraft

Dela :

Nordisk konferens: Anti-discrimination Law: Trends and Legal Dilemmas: Access to Justice / Class Action / Burden of Proof / Remedies

Dela :

2012 ( 2 st. av totalt 31 st. )

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Dela :

2011 ( 3 st. av totalt 35 st. )

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Göteborg Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
18

onsdagen den 18 maj 2011 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Göteborg Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
17

tisdagen den 17 maj 2011 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

Dela :

2010 ( 1 st. av totalt 24 st. )

Informationshantering och anställda

Dela :

2004 ( 1 st. av totalt 18 st. )

Översyn av personuppgiftslagen

Göteborg Sören Öman  [ slutet ]

apr
19

måndagen den 19 april 2004 i Göteborg
Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Kommun / Landsting

Dela :