: : : : :

Pia Enochsson På Wikipedia

( 1 nyare förarbete om arbetsrätt, visas nedan » Gå direkt till förarbetet )

Sök kontaktuppgifter till Pia Enochsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Pia Enochsson som ordförande / utredare ( 1 st. )

2014 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktions­anställningar
Dir. 2014:51

Omslaget till dir. 2014:51

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:51

Ordförande / Utredare : Pia Enochsson Helén Ängmo

Departement : Utbildningsdepartementet (U 2014:07)

Redovisas senast: 2018-12-31

» Dir. 2018:105 Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2018:81 YA lär dig jobbet på jobbet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationen ska redovisa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2018. Läs mer

Dela :