Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskola (U 2008:12)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskola (U 2008:12) [ Avslutad 2009 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 7 ♂ 6 ) :

Pia Enochsson  []  ( Särskild utredare )
Anna Cederschiöld  []  ( Expert )
Karl Gutberg  []  ( Expert )
Brittmarie Högberg  []  ( Expert )
Sven-Erik Wallin  []  ( Expert )
Jean-Pierre Zune  []  ( Expert )
Mats Miljand  []  ( Huvudsekreterare )
Per Byström  []  ( Sekreterare )
Robert Modlitba  []  ( Sekreterare )
Eva Nordlund  []  ( Sekreterare )
Helena Nybom  []  ( Sekreterare )
Jenny Wendle  []  ( Sekreterare )
Ana Gnospelius  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskola(U 2008:12)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-12-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:153 och dir. 2009:26
Delrapport från Utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan inkom den 28 maj 2009, dnr. U2009/3673/SV. Slutrapport från Utredningen om bildadet av Myndigheten för yrkeshögskolan inkom den 30 juni 2009, dnr. U2009/4397/SVUppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Pia Enochsson, generaldirektör, fr.o.m. 2009-03-03 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Anna Cederschiöld, avdelningschef, fr.o.m. 2009-03-31 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Ana Gnospeilus, rådgivare, fr.o.m. 2009-03-31 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Karl Gutberg, utredare, fr.o.m. 2009-03-31 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Brittmarie Högberg, ämnesråd, fr.o.m. 2009-03-31 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Sven-Erik Wallin, departementsråd, fr.o.m. 2009-03-31 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Jean-Pierre Zune, utredare, fr.o.m. 2009-04-14 t.o.m. 2009-06-30
Huvudsekreterare : Mats Miljand, departementsråd, fr.o.m. 2009-03-16 t.o.m. 2009-06-30
Sekreterare : Per Byström, kansliråd, fr.o.m. 2009-03-17 t.o.m. 2009-06-30
Sekreterare : Robert Modlitba, kansliråd, fr.o.m. 2009-03-10 t.o.m. 2009-06-30
Sekreterare : Eva Nordlund, undervisningsråd, fr.o.m. 2009-04-14 t.o.m. 2009-05-31
Sekreterare : Helena Nybom, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-06-30
Sekreterare : Jenny Wendle, utbildningsdirektör, fr.o.m. 2009-03-16 t.o.m. 2009-06-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman