: : : :

Lokala kollektivavtal. Om lokala parters rättsliga ställning inom fackliga organisationer (Kent Källström), 1979

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Kent Källström, Lokala kollektivavtal. Om lokala parters rättsliga ställning inom fackliga organisationer, 1979

Anmäld av :
Anders Victorin i SvJT 1980 s. 544 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Kent Källström ( 49 st. )

Kent Källström, Gemenskapsprincipen och unionsprincipen i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 235–239

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kent Källström, Jonas Malmberg och Sören Öman, Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok, 2016

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kent Källström och Jonas Malmberg, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, fjärde upplagan 2016

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Carina Gunnarsson i JT 2009–10 s. 363–365 (2:a uppl. 2009).

Anteckningar :
1:a uppl. 2006, 2:a uppl. 2009, 3:e uppl. 2013.

Kent Källström, Är arbetstagarbegreppet en distributiv reglering? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 207–211

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kent Källström, Granskningsarvoden och äganderätten i Skrifter till Anders Victorins minne (red. Ronnie Eklund, Richard Hager, Jan Kleineman och Hans-Åke Wängberg), 2009, s. 315–322

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kent Källström, Betraktelser kring en AD-dom i Blendow Lexnova 2009

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2008 nr 63.
Expertkommentar för maj 2009.

Kent Källström, Laval-utredningen och Lex Britannia i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för maj 2008.

Kent Källström, Uppförandekoder och deras rättsliga betydelse i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för februari 2008.

Kent Källström, Ny diskrimineringslagstiftning i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för september 2008.

Kent Källström, Den sociala civilrättens framväxt i JT 2006–07 nr Jubileumshäfte 2007 s. 35–47

Kent Källström, Föreningsfriheten efter Sørensen och Rasmussen i Festskrift till Peter Seipel (red. Cecilia Magnusson Sjöberg och Peter Wahlgren), 2006, s. 305–318

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Kent Källström, Ett standardverk för svensk arbetsrätt i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 42

Anmälan av :
Bernard Johann Mulder; Anställningen vid verksamhetsövergång, 2004.

Kent Källström, Proportionalitetsprincipen i svensk arbetsrätt i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 391–402

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kent Källström, Välgjord introduktion till Europabolag i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 35

Anmälan av :
Hanna Johansson & Lars Pehrson & Kerstin Allberg; Europabolag, arbetsrätt och kollektivavtal, 2001.

Kent Källström, En annan tolkning i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 8

Kent Källström, Employment Agreements and Contract Work in the Nordic Countries i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 77–86

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Kent Källström, Nationella regler om konkurrensklausuler förenliga med den fria rörligheten i EU & arbetsrätt 2002 nr 2 s. 3

Kent Källström, Kontrollbehov ställt mot god sed i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 33

Anmälan av :
Annamaria Westregård; Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002.

Kent Källström, Flygförares fria rörlighet i Lag & Avtal 2002 nr 4 s. 6

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2002 nr 15.

Kent Källström, Skilj på individ och part i avtal i Lag & Avtal 2001 nr 4 s. 8

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 20.

Kent Källström, Pålitligt i aktuellt ämne i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 33

Anmälan av :
Susanne Fransson; Lönediskriminering, 2000.

Kent Källström, Kollektivavtalsparternas autonomi och lönediskriminering – Kommentar till Barnmorskemålet C-236/98 i Europarättslig tidskrift 2000 s. 655–660

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Barnmorskemålet, EG-domstolens dom i mål C-236/98.

Kent Källström, Grundläggande rättigheter kan förhindra sociala målsättningar inom unionen i Lag & Avtal 2000 nr 10 s. 6–7

Kent Källström, Dopingtester på idrottsutövare som är arbetstagare i Idrottsjuridisk skriftserie 2000 s. 86–93

Kent Källström, Rik källa att ösa argument ur i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 33

Anmälan av :
Michael Gotthardt; Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis im Königreich Schweden und der BRD, 1999.

Kent Källström, HD-dom öppnar för dubbel prövning i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 8

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : NJA 1999 s. 745 Walds Mode.

Kent Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 85–99

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Kent Källström, Kunnig granskning av anställningsskyddet i tre länder i EU & arbetsrätt 1999 nr 1 s. 7–8

Anmälan av :
Taco van Peijpe; Employment Protection under Strain, 1998.

Kent Källström, Svårare än man tror i Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 8

Anteckningar :
SAFs förslag till ny arbetsrätt 1999.

Kent Källström, Gustafsson-domen skapar temporär lösning i Lag & Avtal 1999 nr 5 s. 20–21

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Torgny Gustafsson-domen.

Kent Källström, Gustafssonmålet och dess rättsliga bakgrund i Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv [ Rättsfondens skriftserie Vol. 34 ] (red. Anders Agell), 1999

Förlag : Rättsfonden, Stockholm.

Kent Källström, Kvalitetskriterier inom rättsvetenskapen i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kent Källström, Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser i JT 1998–99 s. 378–387

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1998 nr 97.

Kent Källström, Kellerman och omfattningen av den negativa föreningsrätten i JT 1997–98 s. 1153–1162

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1998 nr 17 (Kellerman).

Folke Schmidt, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström, Tore Sigeman, Carl Hemström och Anders Victorin, Facklig arbetsrätt, fjärde upplagan 1997

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Larsson i FT 1979 s. 306–309 (1:a uppl.).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (3:e uppl.).
Kerstin Gustafsson i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 23 (4:e uppl.).
Lars Lunning i JT 1998–99 s. 1013–1018 (4:e uppl.).

Anteckningar :
4:e uppl. rev. av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström & Tore Sigeman. 3:e uppl. 1989 rev. av Anders Victorin, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström, Kent Källström & Tore Sigeman, supplement 1994 & 1995 av Håkan Göransson.
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1979 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Kent Källström, Familj och anställning – Om förmögenhetsrättsliga avtal mellan familjemedlemmar i Festskrift till Anders Agell (red. Torgny Håstad, Per Henrik Lindblom och Åke Saldeen), 1994, s. 303–324

Förlag : Iustus, Uppsala.

Folke Schmidt, Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström och Anders Victorin, Löntagarrätt, fjärde upplagan 1994

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Anna Christensen i Lag & Avtal 1989 nr 6 s. 32–33 (1988 års upplaga).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (1988 års upplaga).
Ole Hasselbalch i TfR 1989 s. 255–256 (1988 års upplaga).

Anteckningar :
Rev. uppl. 1994 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund & Kent Källström. Rev. uppl. (3:e uppl.) 1988 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Kent Källström & Anders Victorin.
1:a uppl. 1978, 2 uppl. 1980 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Kent Källström, Om rättslig integration i arbetsdomstolens rättstillämpning i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 189–201

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Kent Källström, Kortare semester när avtalen löper ut? i Lag & Avtal 1993 nr 2 s. 4

Anteckningar :
Tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd. Kent Källström m.fl. intervjuad av Ann Norrby.

Kent Källström, Alkoholpolitik och arbetsrätt – En komparativ studie av missbrukares anställningsskydd, 1992

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i JT 1992–93 s. 713–718.

Kent Källström, Jämkning av kollektivavtal och långtidskontrakt med stöd av 36 § avtalslagen i JT 1991–92 s. 119–124

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1991 nr 38.

Kent Källström, Anmälan av Axel Adlercreutz; Svensk arbetsrätt, åttonde upplagan 1991 i JT 1991–92 s. 522–523

Anmälan av :
Axel Adlercreutz; Svensk arbetsrätt, åttonde upplagan 1991.

Kent Källström och Tore Sigeman, Komparativ nordisk arbetsrätt i huvuddrag – Sammanfattning av en komparativ studie av arbetsrätten i Norden: Viktigare olikheter jämte synpunkter på harmoniseringsbehov [ Nord Vol. 93 ], 1990

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, Nord 1990:93.

Kent Källström, Anmälan av Håkan Lavén; Arbetstagare i styrelser i SvJT 1990 s. 311–314

Anmälan av :
Håkan Lavén; Arbetstagare i styrelser.

Kent Källström, Nyttig granskning – men slutsatsen tvivelaktig i Lag & Avtal 1986 nr 7 s. 33–34

Anmälan av :
Joachim Nelhans; Rättsläget på den svenska arbetsmarknaden under tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd, Lag & Avtals skriftserie Arbetsrättsliga uppsatser 2.

Kent Källström, Anmälan av Ann Henning; Tidsbegränsad anställning. En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner i SvJT 1986 s. 445–451

Anmälan av :
Ann Henning; Tidsbegränsad anställning. En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner.

Kent Källström, Anmälan av Ronnie Eklund; Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser i SvJT 1984 s. 979–986

Anmälan av :
Ronnie Eklund; Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser.

Kent Källström, Eleven på arbetsplatsen – Skärningslinjer mellan utbildningspolitik och arbetsrätt i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 229–256

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Kent Källström, Lokala kollektivavtal – Om lokala parters rättsliga ställning inom fackliga organisationer, 1979

Förlag : Liber, Stockholm.

Anmäld av :
Anders Victorin i SvJT 1980 s. 544–549.

All arbetsrättslig litteratur med Kent Källström som redaktör ( 2 st. )

Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993

Förlag : Iustus, Uppsala.