: : : :

Löntagarfonderna samt arbetstagarna och deras föreningar (Carl Hemström), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Carl Hemström, Löntagarfonderna samt arbetstagarna och deras föreningar i SvJT 1979 s. 218–225

» Läs artikeln

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Carl Hemström ( 9 st. )

Carl Hemström, Organisationernas rättsliga ställning – Om ekonomiska och ideella föreningar, åttonde upplagan 2011

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979, 2:a uppl. 1982, 3:e uppl. 1987, 4:e uppl. 1988, 5:e uppl. 1996, 6:e uppl. 2000, 7:e uppl. 2007.

Folke Schmidt, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström, Tore Sigeman, Carl Hemström och Anders Victorin, Facklig arbetsrätt, fjärde upplagan 1997

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Larsson i FT 1979 s. 306–309 (1:a uppl.).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (3:e uppl.).
Kerstin Gustafsson i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 23 (4:e uppl.).
Lars Lunning i JT 1998–99 s. 1013–1018 (4:e uppl.).

Anteckningar :
4:e uppl. rev. av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström & Tore Sigeman. 3:e uppl. 1989 rev. av Anders Victorin, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström, Kent Källström & Tore Sigeman, supplement 1994 & 1995 av Håkan Göransson.
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1979 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Carl Hemström, Anmälan av Ronnie Eklund; Bolagisering – ett mode eller ett måste i JT 1993–94 s. 406–407

Anmälan av :
Ronnie Eklund; Bolagisering – ett mode eller ett måste.

Carl Hemström, Något om revisorers uppdrag, oberoende och ansvar i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 157–169

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Carl Hemström, Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden i Förhandlingarna vid det 31 nordiska juristmötet i Helsingfors 19–21 augusti 1987, 1987, s. 221–246

Carl Hemström, Något om jäv i aktiebolags och myndigheters styrelser i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 169–198

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Carl Hemström, Fackföreningarna och de anställda – Om arbetstagarorganisationernas uppgifter för och skyldigheter mot medlemmar och icke medlemmar, 1981

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Carl Hemström, Löntagarfonderna samt arbetstagarna och deras föreningar i SvJT 1979 s. 218–225

Carl Hemström, Uteslutning ur ideell förening, 1972

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1974 s. 295–302.