: : : :

Har arbetstagaren fått hela bevisbördan för en föreningsrättskränkning? (Leif Bylund), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Leif Bylund, Har arbetstagaren fått hela bevisbördan för en föreningsrättskränkning? i SvJT 1980 s. 630 ff.

» Läs artikeln

Anteckningar:

Rättsfallskommentar : AD 1978 nr 84

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Leif Bylund ( 3 st. )

Leif Bylund, Har arbetstagaren fått hela bevisbördan för en föreningsrättskränkning? i SvJT 1980 s. 630–638

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1978 nr 84.

Leif Bylund, Bevisbörderegeln som överlevde sig själv i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 41–64

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Leif Bylund, Bevisbörda och bevistema – En studie av en bevisbörderegel i mål om föreningsrättskränkningar, 1970

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Robert Boman i SvJT 1971 s. 349–356.