: : : :

Avstängning från arbetslöshetsersättning (Anna Christensen), 1980

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Anna Christensen, Avstängning från arbetslöshetsersättning, 1980

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Anna Christensen ( 12 st. )

Anna Christensen, Strukturella aspekter på diskrimineringslagstiftning och normativa förändringsprocesser i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 35–65

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anna Christensen, Skydd för etablerad position – Ett normativt grundmönster i TfR 1996 s. 519–574

Anna Christensen, Anställningsskyddet och besittningsskyddet – En komparativ undersökning i Festskrift till Anders Agell (red. Torgny Håstad, Per Henrik Lindblom och Åke Saldeen), 1994, s. 75–89

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anna Christensen, Konflikt eller harmoni – Två normativa strukturer i Rättigheter, 1988, s. 37–70

Anteckningar :
Skriftserien Politisk filosofi redigerad av Sällskapet för politisk filosofi.

Anna Christensen, Man är inte klokare när man läst boken i Lag & Avtal 1987 nr 10 s. 31

Anmälan av :
Erik Norman; Kollektiva åtgärder och det enskilda anställningsavtalet.

Anna Christensen, Kollektivanslutning till hemförsäkring och till politiskt parti i Festskrift till Henrik Hessler (red. Torgny Håstad), 1985, s. 101–129

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anna Christensen, Lönearbetet som samhällsform och ideologi i Sociala värderingsförändringar – Fyra essäer, 1983, s. 1–23

Förlag : Sekretariatet för framtidsstudier, Stockholm.

Anteckningar :
Sekretariatet för framtidsstudier.

Anna Christensen, Den etablerade fackföreningen och minoritetsorganisationen i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 9–35

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Anna Christensen, Tvånget i arbetslöshetsförsäkringen i Retfærd 1982 s. 83–86

Anna Christensen, Anmälan av Niklas Bruun; Kollektivavtal och rättsideologi. En rättsvetenskaplig studie av de rättsideologiska premisserna för inlemmandet av kollektivavtalet och kollektiva kampåtgärder i finsk rättsordning efter år 1924 i SvJT 1982 s. 35–39

Anmälan av :
Niklas Bruun; Kollektivavtal och rättsideologi. En rättsvetenskaplig studie av de rättsideologiska premisserna för inlemmandet av kollektivavtalet och kollektiva kampåtgärder i finsk rättsordning efter år 1924.

Anna Christensen, Avstängning från arbetslöshetsersättning [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 104 ], 1980

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anna Christensen, Sanktioner för avvisande av lämpligt arbete i anställningsskyddslagen och i arbetslöshetsförsäkringen i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 81–95

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.