: : : :

Codification of Private International Law Rules on Employment Contracts (Kaatarina Buure-Hägglund), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Kaatarina Buure-Hägglund, Codification of Private International Law Rules on Employment Contracts i Scandinavian Studies in Law Volume 24 1980 s. 133–152

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Kaatarina Buure-Hägglund ( 1 st. )

Kaatarina Buure-Hägglund, Codification of Private International Law Rules on Employment Contracts i Scandinavian Studies in Law Volume 24 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 24 ], 1980, s. 133–152

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.