: : : :

Stöd till anställdas aktieförvärv – Generositet eller beräkning? (Carl Martin Roos), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Carl Martin Roos, Stöd till anställdas aktieförvärv – Generositet eller beräkning? i Festskrift till Knut Rodhe – Studier i krediträtt och associationsrätt 1976 s. 359–372

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Carl Martin Roos ( 9 st. )

Carl Martin Roos, Arbetsskadeförsäkringen i blåsväder – något om arbetsskadebegreppet i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 333–348

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Carl Martin Roos, Arbetsskadeförsäkringen och ersättningssystemet i JT 1991–92 s. 453–461

Carl Martin Roos, Behöver det lagstiftas om kollektivavtalsreglerad försäkring? i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 281–299

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Olof Bergqvist, Carl Martin Roos och Tore Sigeman, Arbetstagarinflytande i företagsledningsfrågor – deltagande i beslut – delaktighet i ansvar i Forhandlingerne på det otteogtyvende nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978, 1981, s. 184–219

Carl Martin Roos, Aktiebolagslagen och den nya paragraf 32 i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 177–191

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Carl Martin Roos, Stöd till anställdas aktieförvärv – Generositet eller beräkning? i Festskrift till Knut Rodhe – Studier i krediträtt och associationsrätt, 1976, s. 359–372

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Carl Martin Roos, Grupplivskyddet – Studier kring en modern försäkringsform [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 77 ], 1974

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Larsson i FT 1977 s. 252–257.
Gerhard Grabe i SvJT 1975 s. 473–477.

Carl Martin Roos, Behövs det nya grepp i tolkningsläran? i SvJT 1973 s. 152–154

Anteckningar :
Replik till Anders Victorin i SvJT 1973 s. 56–61. Se också Carl Martin Roos i SvJT 1972 s. 625–639.

Carl Martin Roos, Tvetydigheter i avtal i SvJT 1972 s. 625–639

Anteckningar :
Kommentar av Anders Victorin i SvJT 1973 s. 56–61. Replik av Carl Martin Roos i SvJT 1973 s. 152–154.

All arbetsrättslig litteratur med Carl Martin Roos som redaktör ( 3 st. )

Variationer på ett obligationsrättsligt tema – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Handelsrättslig skriftserie Vol. 13 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1998

Förlag : Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet, Lund.

Variationer på ett obligationsrättsligt tema – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Handelsrättslig skriftserie Vol. 13 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1998

Förlag : Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet.

Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983