: : : :

Den offentliga tjänsten i omvandling (Gustaf Petrén), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Gustaf Petrén, Den offentliga tjänsten i omvandling i Svensk rätt i omvandling – Studier tillägnade Hilding Eek, Seve Ljungman och Folke Schmidt 1976 s. 377 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Gustaf Petrén ( 6 st. )

Gustaf Petrén, Arbetsmiljölagstiftningen – En statsrättslig studie [ Rättsfondens skriftserie Vol. 14 ], 1985

Förlag : Liber, Stockholm.

Anmäld av :
Håkan Strömberg i FT 1985 s. 279–281.

Gustaf Petrén, Den offentliga tjänsten i omvandling i Svensk rätt i omvandling – Studier tillägnade Hilding Eek, Seve Ljungman och Folke Schmidt, 1976, s. 377–387

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Gustaf Petrén, Om biskops tjänst och ämbete i FT 1959 s. 225–247

Anmälan av :
Yngve Stenström, Om biskops tjänst och ämbete – En studie i svensk kyrkorätt, 1959.

Gustaf Petrén, Löneindragningen i Juristnytt 1958 s. 171–174

Gustaf Petrén, Besvärssakkunnigas förslag till verksstadga i FT 1954 s. 267–275

Gustaf Petrén, Något om arbetstagares lydnadsplikt i SvJT 1944 s. 116–131