: : : :

Skatteplikt och rätt till avdrag för arbetsrättsligt skadestånd (Göran Schiller), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Göran Schiller, Skatteplikt och rätt till avdrag för arbetsrättsligt skadestånd i Svensk Skattetidning 1980 s. 332–335

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Göran Schiller ( 1 st. )

Göran Schiller, Skatteplikt och rätt till avdrag för arbetsrättsligt skadestånd i Svensk Skattetidning 1980 s. 332–335