: : : :

LO:s syn på upphandling (Erland Olauson), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Erland Olauson, LO:s syn på upphandling i BRÅ PM 1980 nr 6 s. 167 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Erland Olauson ( 15 st. )

Erland Olauson, Förtroendemannalagen – Med kommentar, åttonde upplagan 2015

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
3:e uppl. 1982, 4:e uppl. 1991, 5:e uppl. 2000, 6:e uppl. 2011, 7:e uppl. 2013.
1–5 uppl. med titeln: Förtroendemannalagen – Kommentarer med rättsfall.
1–3 uppl. utg. av LO. 4:e uppl. utg. av Tiden. 5:e uppl. utg. av Prisma. 6:e uppl. utg. av Norstedts. Fr.o.m. 7:e uppl. utg. av Studentlitteratur.

Erland Olauson och Dan Holke, Medbestämmandelagen – Med kommentar, sjätte upplagan 2014

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
Rev. uppl. 1992 (av enbart Erland Olauson), 3:e uppl. 2001, 4:e uppl. 2008, 5:e uppl. 2012.
1–3 uppl. med titeln: Medbestämmandelagen – kommentar med rättsfall.
Rev. uppl. 1992 utg. av Tiden. 3:e uppl. utg. av Prisma. 4–5:e uppl. utg. av Norstedts.

Anna Ekström, Ingemar Hamskär, Dan Holke, Katri Linna, Lena Maier och Erland Olauson, Tunn kritik av Arbetsdomstolen i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 8

Erland Olauson, Ingemar Hamskär, Anna Ekström, Dan Holke, Katri Linna och Lena Maier, ADs avskaffande och den svenska modellen – en bagatell? i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 6–7

Dan Holke och Erland Olauson, Politisk strejk är en rättighet i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 6

Ingemar Hamskär och Erland Olauson, Kollektivavtal kan värnas av parterna i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 6–7

Erland Olauson och Håkan Meijer, Borgström stöder gammalt nyliberalt krav i Lag & Avtal 2001 nr 10 s. 4–5

Erland Olauson, Schlaug hamnar fel i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 5

Lise Bergh, Dan Holke, Kurt Junesjö och Erland Olauson, Arbetsrätten och det nya Europa, 1995

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anmäld av :
Lena Maier i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1995 s. 157–161.
Lars Sydolf i Lag & Avtal 1995 nr 9 s. 28.

Erland Olauson, Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? i Det 33. nordiske Juristmøde i København 18.-20. august 1993. Bind 2., 1993, s. 665–687

Erland Olauson, Sigemans slutsatser saknar stöd i domen i Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 24–25

Anteckningar :
Replik till Tore Sigeman i Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 22–23.

Erland Olauson, Olauson svarar om Panamas ”principiella” strejkrätt – Omöjlig utnyttja i praktiken i Lag & Avtal 1988 nr 4 s. 31–33

Anteckningar :
Replik till Michael Bogdan.

Erland Olauson, Nerviondomen – Stridsåtgärder blir tillåtna men inte deras effekter i Lag & Avtal 1988 nr 2 s. 32–34

Anteckningar :
Replik till Michael Bogdan.

Erland Olauson, Inflytande på jobbet – Lagar, avtal och domar, 1983

Förlag : LO, Stockholm.

Erland Olauson, LO:s syn på upphandling i Upphandling [ BRÅ PM Vol. 6 ], 1980, s. 167–172

Anteckningar :
BRÅ PM 1980:6.