: : : :

Medbestämmande i arbetslivet. En jämförelse mellan de nya lagarna i Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland (Peter Hanau), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Peter Hanau, Medbestämmande i arbetslivet. En jämförelse mellan de nya lagarna i Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt (red. Tore Sigeman, Anders Victorin) 1977 s. 157 ff.

Anteckningar:

Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Peter Hanau ( 8 st. )

Peter Hanau och Michael Gotthardt, Utvärdering av svensk arbetsrättslig forskning 1995–2001, 2003

Förlag : Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Stockholm.

Peter Hanau, Heinz-Dietrich Steinmeyer och Rolf Wank, Handbuch des Europäischen Arbeits- und Sozialrechts, 2002

Förlag : Verlag C.H. Beck.

Anmäld av :
Tore Sigeman i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6.

Peter Hanau, Nordisk arbetsrätt framställd för resten av världen i EU & arbetsrätt 2002 nr 4 s. 7

Anmälan av :
Jonas Malmberg & Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Peter Hanau, Icke kollektivanslutna arbetsgivare och rätten till konfliktåtgärder i tysk rätt i Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv [ Rättsfondens skriftserie Vol. 34 ] (red. Anders Agell), 1999

Förlag : Rättsfonden, Stockholm.

Peter Hanau, Die Einwirkung des europäischen auf das nationale Arbeitsrecht – Ein Erfahrungsbericht aus Deutschland i Festskrift till Stig Strömholm (red. Åke Frändberg, Ulf Göranson och Torgny Håstad), 1997, s. 323–350

Förlag : Iustus, Uppsala.

Peter Hanau, Behöver vi en europeisk socialpolitik? i JT 1994–95 s. 609–620

Peter Hanau, Deutsche Antworten auf schwedische Fragen zum europäischen Arbeitsrecht i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 125–139

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Peter Hanau, Medbestämmande i arbetslivet. En jämförelse mellan de nya lagarna i Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 157–163

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

All arbetsrättslig litteratur med Peter Hanau som redaktör ( 1 st. )

Richterliches Arbeitsrech – Festschrift für Thomas Dieterich zum 65. Geburtstag (red. Peter Hanau, Friedrich Heither och Jürgen Kühling), 1999