: : : :

Community measures for the protection of workers against dismissal (B. A. Hepple), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

B. A. Hepple, Community measures for the protection of workers against dismissal i Common Market Law Review 1977 nr 14 s. 489–500

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )