: : : :

Grievance Settlement Procedures in Swedish Labor Relations (Reinhold Fahlbeck), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Reinhold Fahlbeck, Grievance Settlement Procedures in Swedish Labor Relations i Scandinavian Studies in Law Volume 20 1976 s. 69–103

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 666 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Reinhold Fahlbeck ( 89 st. )

Reinhold Fahlbeck, Barnmorskedomen – Politiken vann, juridiken förlorade i JT 2017–18 s. 218–227

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2017 nr 23.

Reinhold Fahlbeck, Konkurrensklausuler 1969 – 2002 – 2015 – Svenska och nordiska utblickar i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 103–114

Förlag : Iustus, Uppsala.

Reinhold Fahlbeck, Begreppet ”religion” i europeisk och svensk rätt i SvJT 2017 s. 203–215

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Susanne Wigorts Yngvesson, Frihet till samvete, 2016 i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2017 s. 125–128

Anmälan av :
Susanne Wigorts Yngvesson, Frihet till samvete, 2016.

Reinhold Fahlbeck, Barnmorskedomen – Politiken vann, juridiken förlorade i EU & arbetsrätt 2017 nr 1–2 s. 4

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2017 nr 23.
Replik av Sophie Thörne i EU & arbetsrätt 2017 nr 4 s. 3.
Längre version publicerad i JT 2017–18 s. 218–227.

Reinhold Fahlbeck, Företagshemligheter på vandring – Vandringsdegeneration? i JT 2016–17 s. 817–830

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Harry Salonaho, Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer, 2015 i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 113–116

Anmälan av :
Harry Salonaho, Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer, 2015.

Reinhold Fahlbeck, The Significance of Regligion for Swedish Labour Law and Social Legislation i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 211–223

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Reinhold Fahlbeck, Religionsfrihet och mänskliga rättigheter i JT 2014–15 s. 3–27

Reinhold Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter, tredje upplagan 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Dennis Töllborg i SvJT 1993 s. 583–586 (1:a uppl.).
Eva-Helena Kling i Lag & Avtal 1993 nr 6–7 s. 45–46 (1:a uppl.).
Niklas Bruun i TfR 1993 s. 411–412 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1990, 2:a uppl. 2004.
1:a uppl. med titeln: Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet – Kommentar m m till lagen 1990 om skydd för företagshemligheter.

Reinhold Fahlbeck, Bed och arbeta – Om religionsfrihet i arbetsliv och skola, 2011

Förlag : Liber, Malmö.

Anmäld av :
Emma Svensson i EU & arbetsrätt 2011 nr 4 s. 8.

Reinhold Fahlbeck, Lavalutredningen – En annan åsikt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 187–197

Förlag : Iustus, Uppsala.

Reinhold Fahlbeck och Bernard Johann Mulder, Labour and Employment Law in Sweden [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 167 ], andra upplagan 2009

Anteckningar :
1:a uppl. 1997 av enbart Reinhold Fahlbeck som Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 125.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Erik Moberg, Lockout, strejk och blockad, 2006 i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2009 s. 77–81

Anmälan av :
Erik Moberg, Lockout, strejk och blockad, 2006.

Reinhold Fahlbeck, Employee Participation in Sweden – Union Paradise and Employer Hell or …? [ Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Vol. 165 ], 2008

Anteckningar :
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 165.

Reinhold Fahlbeck, En fråga rörande dubbla kollektivavtal enligt svensk rätt i Liber Amicorum Kjell Å Modéer (red. Bernhard Diestelkamp), 2007, s. 161–167

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Reinhold Fahlbeck, Arbete kontra kapital – En omvänd tankeövning i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Reinhold Fahlbeck, Två frågor om företagshemligheter i Festskrift till Lars Gorton (red. Eva Lindell-Frantz, Björn Lindquist, Per Jonas Nordell och Christina Ramberg), 2007, s. 83–97

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Reinhold Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor – En intemationell jämförelse i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt (red. Mattias Nilsson), 2007, s. 282–344

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Också publicerad i Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 165.

Reinhold Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor – En internationell jämförelse [ Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Vol. 163 ], 2007

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anteckningar :
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 163.
Också publicerad i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt, 2007.

Reinhold Fahlbeck, Derogation from Labour Law Statutes under Swedish Law i JT 2006–07 s. 42–56

Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora – Clash of Civilisations? i Essays on tort, insurance, law and society in honour of Bill W. Dufwa (red. Hugo Tiberg), 2006

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck, Kumlien spårar arbetslydnaden i Lag & Avtal 2005 nr 7/8 s. 41

Anmälan av :
Mats Kumlien; Continuity and Contract – Historical Perspectives on the Employee’s Duty of Obedience in Swedish Labour Law, 2004.

Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund (red. Ronnie Eklund) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VI ], andra upplagan 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979 av Hans Stark, Tore Sigeman, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf.

Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora – On Freedom of Religion at the Work Place – A Stakeholder cum Balancing Factors Mode i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 27–64

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Arne Fanebust, Innföring i arbeidsrett – Den individuelle delen, 2002 i TfR 2004 s. 202–206

Anmälan av :
Arne Fanebust; Innföring i arbeidsrett – Den individuelle delen, 2002.

Reinhold Fahlbeck, Arbetare i alla länder, gå in i facket! i Lag & Avtal 2003 nr 8 s. 35

Anmälan av :
Toke Aidt & Zafiris Tzannatos; Unions and Collective Bargaining: Economic Effects in a Global Environment, 2002.

Reinhold Fahlbeck, Industrial Relations and Collective Labour Law – Characteristics, Principles and Basic Features i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 87–133

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck, Electronic Technology and Work – A Swedish Perspective i Comparative Labor Law & Policy Journal 2002 s. 257–280

Reinhold Fahlbeck, Ora et labora – Bed och arbeta – Om religionsfrihet i arbetslivet i TfR 2002 s. 467–549

Anteckningar :
Publicerad på engelska (”Ora et Labora – On Freedom of Religion at the Work Place: A Stakeholder cum Balancing Factors Mode”) i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 27–64.

Reinhold Fahlbeck, Egenmäktigt förfarande, olovligt förfogande, olovligt brukande, företagsspioneri – eller vad? i JT 2001–02 s. 387–393

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : NJA 2001 s. 362.

Reinhold Fahlbeck och Tore Sigeman, European employment and industrial relations glossary – Sweden, 2001

Förlag : Sweet & Maxwell OOPEC, London Luxembourg.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Niklas Bruun & Jari Hellsten (red.), Collective Agreement and Competetion in the EU – The Report of the COLCOM-project, 2001 i TfR 2001 s. 914–921

Anmälan av :
Niklas Bruun & Jari Hellsten (red.); Collective Agreement and Competetion in the EU – The Report of the COLCOM-project, 2001.

Reinhold Fahlbeck, ”Firing the boss” – Om anställningsskyd för företagsledare i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 109–130

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Jan Fougner, Arbeidsavtalen Utvalgte emner, 1999 i TfR 2000 s. 1094–1101

Anmälan av :
Jan Fougner; Arbeidsavtalen Utvalgte emner, 1999.

Reinhold Fahlbeck, Open Heart Surgery – Reform of Labour Mediation Regime in Sweden i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2000 s. 409–427

Reinhold Fahlbeck, Spännande om arbetsrätten i Lag & Avtal 2000 nr 9 s. 34

Anmälan av :
The Rise and Development of Collective Labour Law, 2000.

Reinhold Fahlbeck, Kyrkans sociallära – en lära för vår tid? i JT 1999–2000 s. 312–323

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Christina Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid, 2000 i JT 1999–00 s. 947–952

Anmälan av :
Christina Helgesson; Affärshemligheter i samtid och framtid, 2000.

Anteckningar :
Christina Helgesson heter numera Christina Wainikka.

Reinhold Fahlbeck, Kollektiv arbetsrätt i USA i TfR 1999 s. 866–883

Anmälan av :
Svante Nycander; Kriget mot fackföreningarna – En studie av den amerikanska modellen, 1998.

Anteckningar :
Artikel som anmäler Svante Nycander, Kriget mot fackföreningarna – En studie av den amerikanska modellen, 1998.
Replik av Svante Nycander i TfR 1999 s. 1038–1043.

Reinhold Fahlbeck, Guldgruva för jurist med svensk-tysk verksamhet i EU & arbetsrätt 1999 nr 4 s. 7

Anmälan av :
Michael Gotthardt; Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis im Königreich Schweden und der BRD, 1999.

Reinhold Fahlbeck, Nycander ser på USA med nya ögon i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 34

Anmälan av :
Svante Nycander; Kriget mot fackföreningarna – En studie av den amerikanska modellen.

Reinhold Fahlbeck, Spänstig debatt om anställdas ägarmakt i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 35

Anmälan av :
Samuel Estreicher (ed.); Employee Representation in the Emerging Workplace: Alternatives/Supplements to Collective Bargaining. Proceedings of New York University 50th Annual Conference on Labor, 1998.

Reinhold Fahlbeck, The Duty of Loyalty – Employee Loyalty in Sweden i Comparative Labor Law & Policy Journal 1999 s. 297–319

Reinhold Fahlbeck, Pleasures and Torments of Comparative Legal Research – Confessions of an amateur practitioner i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Även publicerad i Festskrift till Gunnar Karnell (red. Lars Gorton), 1999, s. 161–172.

Reinhold Fahlbeck, Nothing Succeeds Like Success – Trade Unionism in Sweden [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 136 ], 1999

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Anders Kjellberg i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 33.
Michael Whincup i TfR 2002 s. 789–791.

Reinhold Fahlbeck, Flexibilisation of Working Life – Potentials and Challenges för Labour Law – An international analysis [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 133 ], 1998

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Lotti Ryberg Welander i EU & arbetsrätt 1999 nr 1 s. 8.
Lars Sydolf i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 38.

Reinhold Fahlbeck, Flexibility – Potentials and Pitfalls for Labour Law – An International Analysis, 1998

Anmäld av :
Ruth Nielsen i Tidsskrift for arbejdsliv 2000 s. 127–128.

Reinhold Fahlbeck, Flexibility – Potentials and challenges for labor law i Comparative Labor Law & Policy Journal 1998 s. 515–545

Reinhold Fahlbeck, Ett revolutionerande arbetsliv? Informationssamhället och arbetslivets omvandling i JT 1997–98 s. 1016–1033

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Ruth Nielsen; Employer’s Prerogatives – in a European and Nordic Perspective i TfR 1997 s. 306–315

Anmälan av :
Ruth Nielsen; Employer’s Prerogatives – in a European and Nordic Perspective.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Ann Numhauser-Henning; Den neoliberala arbetsrätten – Exemplet Chile, 1996 i JT 1996–97 s. 181–188

Anmälan av :
Ann Numhauser-Henning; Den neoliberala arbetsrätten – Exemplet Chile, 1996.

Reinhold Fahlbeck, Tankar om industrial relations som vetenskapsgren i Statsvetenskaplig Tidskrift 1996 s. 52–76

Reinhold Fahlbeck, Gustafsson mot Sverige – båda förlorade i Lag & Avtal 1996 nr 6 s. 19

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Gustafsson-målet i Europadomstolen.
Genmäle av Kurt Junesjö i Lag & Avtal 1996 nr 7 s. 19.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Niklas Bruun & Kerstin Ahlberg; Kollektivavtal i EU – Om allmängiltiga avtal och social dumping i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1996 nr 4 s. 291–296

Anmälan av :
Niklas Bruun & Kerstin Ahlberg; Kollektivavtal i EU – Om allmängiltiga avtal och social dumping.

Reinhold Fahlbeck, Hur skall förhandling föras? i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 29

Anteckningar :
Debatt om införandet av företagsöverlåtelsedirektivet med Susanne Fransson i Lag & Avtal 1994 nr 8 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 9 s. 29, Susanne Fransson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 29, Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29, Lars Sydolf i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 30 och Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 29.

Reinhold Fahlbeck, Den svenska rätten skall vara EG-rätt i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 29

Anteckningar :
Debatt om införandet av företagsöverlåtelsedirektivet med Susanne Fransson i Lag & Avtal 1994 nr 8 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 9 s. 29, Susanne Fransson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 29, Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29, Lars Sydolf i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 30 och Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 29.

Reinhold Fahlbeck, Employment Exchange and Hiring Out of Employees in Sweden i TfR 1995 s. 589–622

Reinhold Fahlbeck, Employee privacy in Sweden i Comparative Labor Law Journal 1995 nr 1 s. 139–174

Anteckningar :
En tidigare version publicerad i JT 1991/92 s. 41–62.

Reinhold Fahlbeck, Past, Present and Future Role of the Employment Contract in Labour Relations in Sweden i The Employment Contract in Transforming Labour Relations (red. Lammy Betten), 1995, s. 77–104

Förlag : Kluwer, The Hague.

Reinhold Fahlbeck, Labour Law i Swedish Law – a survey, 1994, s. 240–270

Anteckningar :
Avsnitt 3.3.5.

Reinhold Fahlbeck, The Demise of Collective Bargaining in the USA – Reflections on the Un-American Character of American Labor Law i Berkeley Journal of Employment and Labor Law 1994 s. 307–334

Reinhold Fahlbeck, Strikes, Lockouts and other Industrial Actions i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 61–84

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Reinhold Fahlbeck, Tankar om arbetsdomstolen – hädiska och andra i Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa – Vänbok till Sten Edlund (red. Birgitta Nyström), 1993, s. 95–115

Förlag : Carlsson, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Kent Källström; Alkoholpolitik och arbetsrätt. En komparativ studie av missbrukares anställningsskydd i JT 1992–93 s. 713–718

Anmälan av :
Kent Källström; Alkoholpolitik och arbetsrätt. En komparativ studie av missbrukares anställningsskydd.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Rediunn Laurén och Håkan Lavén; Nya jämställdhetslagen i JT 1992–93 s. 191–193

Anmälan av :
Rediunn Laurén & Håkan Lavén; Nya jämställdhetslagen.

Reinhold Fahlbeck, Reflections on Workplace Discipline in Private Enterprises in Sweden i Festskrift till Per Olof Bolding (red. Lars Heuman), 1992, s. 105–126

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck, Employee Privacy in Sweden i JT 1991–92 s. 41–62

Anteckningar :
En justerad version publicerad i Comparative Labor Law Journal 1995 nr 1 s. 139–174.

Reinhold Fahlbeck, Worker’s Privacy i Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy 2 1991 s. 115–129

Reinhold Fahlbeck, The Role of Neutrals in the Resolution of Interest Disputes in Sweden i Comparative Labor Law Journal 1989 s. 391–410

Reinhold Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, tredje upplagan 1989

Förlag : Liber, Malmö.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 2:a uppl. 1981.

Reinhold Fahlbeck, Industrial Relations i USA – Ett porträtt av ”The Land of the Free” [ Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund Vol. 102 ], 1988

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Ronnie Eklund i JT 1989–90 s. 140–144.
Ole Hasselbalch i TfR 1990 s. 199–201.

Reinhold Fahlbeck, Collective Agreements – A Crossroad Between Public Law and Private Law i Comparative Labor Law Journal 1987 s. 268–295

Reinhold Fahlbeck, Collective Agreements – A Crossroad Between Public Law and Private Law [ Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund Vol. 95 ], 1987

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Reinhold Fahlbeck, Industrial Common Law – Kollektivavtalet i USA [ Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund Vol. 87 ], 1986

Reinhold Fahlbeck, Interests. A Union Battle for Survival i Stanford Journal of International Law 1984 s. 295–327

Reinhold Fahlbeck, East is East and West is West? – The Swedish model for industrial relations [ Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund Vol. 73 ], 1984

Reinhold Fahlbeck, Employment Protection Legislation and Labor Union Interests – A Union Battle for Survival? i Stanford Journal of International Law 1984 nr 2 s. 295–327

Reinhold Fahlbeck, Om diskriminering av utanförstående arbetstagare i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 67–101

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Bertil Wennergren; I statens tjänst, tredje upplagan 1981 i SvJT 1982 s. 410–411

Anmälan av :
Bertil Wennergren; I statens tjänst, tredje upplagan 1981.

Reinhold Fahlbeck, The Swedish Act on the Joint Regulation of Working Life i Law and the Weaker Party – An Anglo-Swedish Comparative Study. Vol. 1 – The Swedish experience (red. Alan C. Neal), 1981, s. 145 ff.

Förlag : Professional Books, Abingdon.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Boel Flodgren; Fackföreningen och rätten. En jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA. i SvJT 1980 s. 54–64

Anmälan av :
Boel Flodgren; Fackföreningen och rätten. En jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA, 1978.

Reinhold Fahlbeck, Labour law in Sweden – A brief outline [ Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund Vol. 38 ], 1980

Tore Sigeman, Hans Stark, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Tore Sigeman (red. Tore Sigeman) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. III ], 1979

Förlag : Publica, Stockholm.

Anteckningar :
2:a uppl. 2005 av Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind.

Reinhold Fahlbeck, Vederhäftigt, noggrant och självständigt i Lag & Avtal 1979 nr 10 s. 34

Anmälan av :
Lars Lunning; Fackklig förtroendeman, 2:a uppl., 1979.

Reinhold Fahlbeck, Kollektivavtalets verkningar för utomstående. Kollektivavtalets roll i en ny miljö i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 129–146

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Reinhold Fahlbeck, Grievance Settlement Procedures in Swedish Labor Relations i Scandinavian Studies in Law Volume 20 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 20 ], 1976, s. 69–103

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck, Om arbetsprocessrätt – Studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik, 1974

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Sten Edlund i SvJT 1975 s. 532–535.

Reinhold Fahlbeck, Två studier i arbetsprocessrätt, 1972

All arbetsrättslig litteratur med Reinhold Fahlbeck som redaktör ( 4 st. )

Variationer på ett obligationsrättsligt tema – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Handelsrättslig skriftserie Vol. 13 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1998

Förlag : Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet, Lund.

Variationer på ett obligationsrättsligt tema – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Handelsrättslig skriftserie Vol. 13 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1998

Förlag : Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet.

Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993

Förlag : Iustus, Uppsala.

Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983