: : : :

Employment Protection: Redundancy Procedures and the EEC (Mark Robert Freedland), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Mark Robert Freedland, Employment Protection: Redundancy Procedures and the EEC i Industrial Law Journal 1976 nr 5 s. 24–34

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Mark Robert Freedland ( 2 st. )

Mark Robert Freedland, Employment Protection – Redundancy Procedures and the EEC i Industrial Law Journal 1976 nr 5 s. 24–34

Mark Robert Freedland, The contract of employment, 1976

Förlag : Clarendon, Oxford.

Anteckningar :
M.R. Freedland.