: : : :

Anmälan av Ruth Nielsen, Kvindearbejdsret, 1979 (Reidunn Laurén), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Reidunn Laurén, Anmälan av Ruth Nielsen, Kvindearbejdsret, 1979 i SvJT 1980 s. 453–455

» Läs artikeln

Anmälan av: Ruth Nielsen, Kvindearbejdsret, 1979

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Reidunn Laurén ( 5 st. )

Reidunn Laurén, Lönediskriminering på grund av kön – Några kommentarer i JT 1998–99 s. 265–269

Anteckningar :
Kommentar till Sven-Hugo Ryman i JT 1997–98 s. 769–794.

Reidunn Laurén, Lönediskriminering av kvinnor – ett svårlöst problem i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 203–211

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Reidunn Laurén och Håkan Lavén, Nya jämställdhetslagen – Kommentar och handledning i jämställdhetsarbetet, 1992

Förlag : Publica, Stockholm.

Anmäld av :
Inga-Britt Törnell i SvJT 1992 s. 593–597.
Reinhold Fahlbeck i JT 1992/93 s. 191–193.

Olof Bergqvist, Reidunn Laurén och Lars Lunning, Jämställdhet i arbetslivet – Kommentar till den nya lagstiftningen, 1980

Förlag : Liber, Stockholm.

Reidunn Laurén, Anmälan av Ruth Nielsen, Kvindearbejdsret, 1979 i SvJT 1980 s. 453–455

Anmälan av :
Ruth Nielsen; Kvindearbejdsret, 1979.