: : : :

Finnish Law on the Supervision of Safety at Work and its Sanctions (Pirkko K. Koskinen), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Pirkko K. Koskinen, Finnish Law on the Supervision of Safety at Work and its Sanctions i Scandinavian Studies in Law Volume 24 1980 s. 219–232

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Pirkko K. Koskinen ( 2 st. )

Niklas Bruun och Pirkko K. Koskinen, Jämställdhetslagen, 1987

Förlag : Juristförbundet.

Anmäld av :
Inga-Britt Törnell i SvJT 1988 s. 378–381.
Eva-Maria Svensson i Retfærd 1988 s. 101–104.

Pirkko K. Koskinen, Finnish Law on the Supervision of Safety at Work and its Sanctions i Scandinavian Studies in Law Volume 24 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 24 ], 1980, s. 219–232

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.