: : : : :

Tommy Larsson På Wikipedia

( 1 arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till seminariet )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Sekreterare / Rättssekreterare | Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Tommy Larsson
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2012–2013 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,0%

Underinstans : Eksjö tingsrätt

Underinstans: Eksjö tingsrätt

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Tommy Larsson har varit ombud vid refererade avgöranden med :
17 ledamöter ♀ 8 ♂ 9
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
5 parter
6 ombud ♀ 3 ♂ 3

Tommy Larsson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2001–2003 ( 12 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Tommy Larsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
44 ledamöter ♀ 18 ♂ 26
27 parter
21 ombud ♀ 8 ♂ 13

Tommy Larsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 8 st. ), Carina Gunnarsson ( 2 st. ), Hans Tocklin ( 1 st. ) och Lars Johan Eklund ( 1 st. ) varit ordförande

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare2000-12-112001-10-3110 mån 21 dgr
Sekre­terare2002-12-012003-08-319 mån
Förordnad i sammanlagt 1 år 7 månader och 22 dagar.

Tommy Larsson – Talare vid seminarium arrangerat av bl.a. Sören Öman ( 1 st. )

2018 ( 1 st. )

Tre förslag om inskränkt strejkrätt

på Stockholms universitet

Talare : Birgitta Nyström Erland Olauson Tommy Larsson

Anmälda deltagare : 97 st.

Arrangörer : Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law, & Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt

På regeringens bord finns nu inte mindre än tre förslag om att inskränka strejkrätten, två alternativa förslag från Stridsåtgärdsutredningen (SOU 2018:40) och ett från de etablerade topporganisationerna på arbetsmarknaden. Bakgrunden är de svåra störningar för verksamheten i Göteborgs hamn som kan skyllas på den vida möjligheten att vidta stridsåtgärder för dem som inte är bundna av kollektivavtal. Vad ska man göra åt det? Hur stämmer förslagen överens med den svenska arbetsmarknadsmodellen? Är de förenliga med ILO:s konventioner om föreningsrätt och kollektiva förhandlingar? Dessa och andra frågor om regleringen av stridsåtgärder belyses och diskuteras vid seminariet. Läs mer

Dela :