: : : : :

Tommy Larsson På Wikipedia

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Gå direkt till listan med betänkande med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Sekreterare / Rättssekreterare | Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Tommy Larsson
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2012–2013 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Eksjö tingsrätt

Underinstans: Eksjö tingsrätt

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Tommy Larsson har varit ombud vid refererade avgöranden med :
17 ledamöter ♀ 8 ♂ 9
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
5 parter
6 ombud ♀ 3 ♂ 3

Tommy Larsson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2001–2003 ( 12 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Tommy Larsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
44 ledamöter ♀ 18 ♂ 26
27 parter
21 ombud ♀ 8 ♂ 13

Tommy Larsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 8 st. ), Carina Gunnarsson ( 2 st. ), Hans Tocklin ( 1 st. ) och Lars Johan Eklund ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2000-12-112001-10-3110 mån 21 dgr
Sekreterare2002-12-012003-08-319 mån
Förordnad i sammanlagt 1 år 7 månader och 22 dagar.

Betänkanden med Sören Öman och Tommy Larsson ( 1 st. )

2015 ( 1 st. )

Översyn av lex Laval ( SOU 2015:83 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till betänkandet Översyn av lex Laval

ISBN : 978-91-38-24351-0

Antal sidor : 450 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utstationeringskommittén ( A 2012:03 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Sören Ömans roll i utredningen : Huvudsekreterare

 Läs : » Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Utstationeringskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval, dvs. de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet. Kommittén lämnar ett antal förslag för att i utstationeringssituationer värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning. Förslagen, som kommittén bedömer är förenliga med EU-rätten och som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, är i huvudsak följande. Läs mer

Dela :