: : : :

Semesterlagen (Kent Brorsson), 1978

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Kent Brorsson, Semesterlagen, 1978

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Kent Brorsson ( 12 st. )

Kent Brorsson, Det krävs ökad flexibilitet för att jobben ska stanna i Lag & Avtal 2005 nr 3 s. 23

Kent Brorsson, Osakligt om flexibilitet och företagsnedläggelse i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 41

Kent Brorsson och Gustav Herrlin, Orimliga summor till lönegranskningen i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 9

Kent Brorsson, Ombuden måste ha god kännedom om arbetsmarknaden i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 4

Kent Brorsson, Riv upp diskriminerande avtal i Lag & Avtal 2003 nr 3 s. 6

Kent Brorsson och Gustav Herrlin, Tvätta snabbt bort skamfläcken i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 8

Kent Brorsson, Peter Jeppsson och Jonas Milton, AD förvånansvärt liberal i Lag & Avtal 2003 nr 5 s. 6

Kent Brorsson och Martin Agell, Motgång för grundrättigheter i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 7

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 20.

Kent Brorsson, Ingen skillnad i grundsyn i Lag & Avtal 2000 nr 2 s. 4

Kent Brorsson, Feltänkt om lönebildning i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 5

Kent Brorsson, Professorerna har varken läst eller förstått SAFs förslag i Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 6–7

Kent Brorsson, Semesterlagen, 1978

Förlag : Norstedt, Stockholm.