: : : :

Samverkan eller konfrontation på arbetsplatsen (Folke Schmidt), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Samverkan eller konfrontation på arbetsplatsen i Lag & Avtals Årsbok 1979 s. 7 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 666 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Folke Schmidt ( 59 st. )

Folke Schmidt, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström, Tore Sigeman, Carl Hemström och Anders Victorin, Facklig arbetsrätt, fjärde upplagan 1997

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Larsson i FT 1979 s. 306–309 (1:a uppl.).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (3:e uppl.).
Kerstin Gustafsson i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 23 (4:e uppl.).
Lars Lunning i JT 1998–99 s. 1013–1018 (4:e uppl.).

Anteckningar :
4:e uppl. rev. av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström & Tore Sigeman. 3:e uppl. 1989 rev. av Anders Victorin, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström, Kent Källström & Tore Sigeman, supplement 1994 & 1995 av Håkan Göransson.
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1979 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Folke Schmidt, Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström och Anders Victorin, Löntagarrätt, fjärde upplagan 1994

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Anna Christensen i Lag & Avtal 1989 nr 6 s. 32–33 (1988 års upplaga).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (1988 års upplaga).
Ole Hasselbalch i TfR 1989 s. 255–256 (1988 års upplaga).

Anteckningar :
Rev. uppl. 1994 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund & Kent Källström. Rev. uppl. (3:e uppl.) 1988 av Tore Sigeman, Ronnie Eklund, Kent Källström & Anders Victorin.
1:a uppl. 1978, 2 uppl. 1980 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Folke Schmidt, Demokratie im Betrieb nach schwedischem Muster – Betriebsverfassung durch Kollektivvertrag [ Schriftenreihe der Otto-Brenner-Stiftung Vol. 22 ], 1981

Folke Schmidt, Arbetsuppgifter och tankevägar i rättsvetenskapen i TfR 1980 s. 549–581

Folke Schmidt, Anmälan av Niklas Bruun, Kollektivavtal och rättsideologi i TfR 1980 s. 700 ff.

Anmälan av :
Niklas Bruun; Kollektivavtal och rättsideologi.

Folke Schmidt, Facket och de fria besluten i Lag & Avtals Årsbok [ Lag & Avtals Årsbok ], 1980, s. 7–18

Folke Schmidt, Förhandlingsrätt och tolkningsföreträde – Två vägar till medinflytande i Tre år med MBL – Erfarenheter från företag, stat och kommun, 1980, s. 47–72

Förlag : Arbetslivscentrum.

Folke Schmidt, Anmälan av Ole Hasselbalch, Arbejdsretlige funktioner i TfR 1980 s. 258–263

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Arbejdsretlige funktioner.

Folke Schmidt, Samverkan eller konfrontation på arbetsplatsen i Lag & Avtals Årsbok [ Lag & Avtals Årsbok ], 1979, s. 7–11

Folke Schmidt, Facklig arbetsrätt [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 89 ], andra upplagan 1979

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1977. Senare uppl. rev. av andra.

Folke Schmidt, Uppsägning för omreglering i Lag & Avtal 1978 nr 3 s. 28–29

Anteckningar :
Jämför Anders Victorin i Lag & Avtal 1979 nr 2 s. 21–22 och Bo Bylund i Lag & Avtal 1979 nr 4 s. 32–33.

Folke Schmidt, Löntagarrätt [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 90 ], andra upplagan 1978

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Anna Christensen i Lag & Avtal 1978 nr 2 s. 20–22 (1:a uppl.).
Erik Larsson i FT 1979 s. 306–309 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, senare uppl. rev. av andra.

Folke Schmidt, From Socialism to Labourism i Scandinavian Studies in Law Volume 21 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 21 ], 1977, s. 241–256

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Folke Schmidt, Från socialism till löntagarmakt i SvJT 1976 s. 513–526

Folke Schmidt, Sudreau-rapporten – En fransk § 32-utredning i Festskrift till Knut Rodhe – Studier i krediträtt och associationsrätt, 1976, s. 405–417

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Folke Schmidt, Arbetsrätt I [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 64 ], andra upplagan 1975

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Olof Bergkvist i SvJT 1973 s. 414 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1972 (andra tryckningen 1973).

Folke Schmidt, Arbetsrätt II [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 70 ], andra upplagan 1974

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Niklas Bruun i FJFT 1974 s. 111 (2:a uppl.).

Anteckningar :
Första tryckningen 1973 (utan sakregister), 2:a uppl. 1974.

Lennart Brantgärde, Nils Elvander, Folke Schmidt och Anders Victorin, Konfliktlösning på arbetsmarknaden, 1974

Förlag : Gleerup, Lund.

Folke Schmidt, Allmänna och privata pensioner – Mål och medel [ Institutet för rättsvetenskaplig forskning Vol. 74 ], 1974

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Carl Axel Petri i SvJT 1975 s. 103–104.
Erik Larsson i FT 1975 s. 247–250.

Folke Schmidt, Otto Kahn-Freund, hans syn på arbetsrätten i TfR 1973 s. 49–54

Folke Schmidt, Arbetsfreden som problem för lagstiftaren i Förhandlingarna vid det tjugosjätte nordiska juristmötet i Helsingfors den 24–26 augusti 1972, 1973, s. 115–154

Folke Schmidt, Law and Industrial Peace – The Scandinavian Approach i Scandinavian Studies in Law Volume 17 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 17 ], 1973, s. 253–274

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Folke Schmidt, Bundna och öppna argument i rättsvetenskapen i Festskrift till Per Olof Ekelöf (red. Henrik Hessler), 1972, s. 569–585

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Folke Schmidt, Anmälan av Ingmar Lidbeck, Georg Normark och Sven-Hugo Ryman; Statens tjänstemän. Kommentar till 1965 års lagstiftning. i SvJT 1971 s. 563–565

Anmälan av :
Ingmar Lidbeck & Georg Normark & Sven-Hugo Ryman; Statens tjänstemän. Kommentar till 1965 års lagstiftning.

Folke Schmidt, Rättsläget vid vilda strejker i SvJT 1970 s. 701–721

Folke Schmidt, Politiska strejker och fackliga sympatiåtgärder, 1969

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Sten Edlund i SvJT 1970 s. 214–218.

Folke Schmidt, Frågetecken till en dom i SvJT 1968 s. 392–398

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1967 nr 17.
Jämför NJA 1969 s. 195 och AD 1970 nr 24.
Se också Johan Lind i SvJT 1968 s. 398–404 samt Folke Schmidt i SvJT 1968 s. 404.
Jämför Boel Flodgren, Det lokala facket och medbestämmandet, 1985, s. 118.

Folke Schmidt, Tjänsteavtalet, andra upplagan 1968

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
C. Ove Christensen i Juristen 1960 s. 143 (1:a uppl.).
Axel Adlercreutz i Statsvetenskaplig Tidskrift 1960 s. 433 (1:a uppl.).
Erland Conradi i Svenska Dagbladet 1960‑01‑18 (1:a uppl.).
Sven-Eric Nilsson i SvJT 1961 s. 664–666 (1:a uppl.).
Tore Sigeman i SvJT 1969 s. 779–785 (2:a uppl.).
Knut E. Henriksen i TfR 1968 s. 481–496 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1959. Nyskriven uppl. 1968.

Folke Schmidt, Replik i SvJT 1968 s. 404

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1967 nr 17, jämför NJA 1969 s. 195 och AD 1970 nr 24.
Se också Johan Lind i SvJT 1968 s. 398–404 samt Folke Schmidt i SvJT 1968 s. 392–398.
Jämför Boel Flodgren, Det lokala facket och medbestämmandet, 1985, s. 118.

Folke Schmidt, Vilka stridsåtgärder är tillåtna för offentliga tjänstemän? i SvJT 1967 s. 48–50

Anteckningar :
Replik till Anders Knutsson i SvJT 1966 s. 541–542.

Folke Schmidt, Eftermäle till lärarkonflikten i FT 1967 s. 1–26

Folke Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, femte upplagan 1966

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Svante Bergström i SvJT 1951 s. 617–626 (1:a uppl.).
Edward Andersson i FJFT 1958 s. 246 (3:e uppl.).
C. Ove Christensen i Juristen 1958 s. 651 (3:e uppl.).
Erland Conradi i SvJT 1959 s. 33–34 (3:e uppl.).
Anders Knutsson i SvJT 1966 s. 541–542 (5:e uppl.).
Kaarlo Sarkko i FJFT 1967 s. 123 (5:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1950, 2:a uppl. 1951, 3:e uppl. 1958, 4:e uppl. 1962.
3–5 uppl. under medverkan i vissa delar av Axel Adlercreutz.

Folke Schmidt, Domaren forskar efter avtalsinnehållet – en kommentar till ett rättsfall i Festskrift till Håkan Nial – Studier i civilrätt och internationell rätt, 1966, s. 480–492

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Folke Schmidt, Anmälan av Axel Adlercreutz; Arbetstagarbegreppet i SvJT 1965 s. 274–280

Anmälan av :
Axel Adlercreutz; Arbetstagarbegreppet.

Folke Schmidt och Stig Strömholm, Legal Values in Modern Sweden, 1964

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Folke Schmidt, The Law of Labour Relations in Sweden, 1962

Förlag : Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Anmäld av :
Anti Suviranta i FJFT 1964 s. 446.

Folke Schmidt, Forskningsuppgifter i svensk arbetsrätt i Arbetsrättsliga föreningens skrifter I – Föredrag 1954–1960 – Rättsfallsnotiser [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. I ], 1960, s. 7–18

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Folke Schmidt, Typfall, partsavsikt och partsculpa – Riktpunkter för avtalstolkning i SvJT 1959 s. 497–521

Anteckningar :
Kommentar av Ulf Holmbäck i SvJT 1960 s. 321–338. Replik av Folke Schmidt i SvJT 1960 s. 420–429. Replik av Ulf Holmbäck i SvJT 1960 s. 620–621.

Lennart Geijer och Folke Schmidt, Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte – En studie i rättsbildningen på arbetsmarknaden, 1958

Förlag : Seelig, Stockholm.

Anmäld av :
Erland Conradi i SvJT 1958 s. 381–384.
Axel Adlercreutz i Statsvetenskaplig Tidskrift 1959 s. 75–82.
Kristen Andersen i TfR 1958 s. 289.
Per-Erik Fürst i Juristnytt 1958 s. 111.
Allan Rise i UfR 1958 s. 181.

Folke Schmidt, Svensk rättspraxis – Kollektiv arbetsrätt 1949–1957 i SvJT 1958 s. 209–230

Folke Schmidt, Kring tjänsteavtalets rättskällor i Minnesskrift utgiven av Juridiska fakulteten i Stockholm vid dess femtioårsjubileum 1957 (red. Ivar Agge, Hilding Eek och Jan Hellner), 1957, s. 203–234

Förlag : Juridiska fakulteten i Stockholm.

Anteckningar :
Jämför Åke Holmbäck i SvJT 1957 s. 453–454.

Folke Schmidt, Anmälan av Kristen Andersen, Arbeidsretten og organisasjonen, 1955 i SvJT 1956 s. 37–40

Anmälan av :
Kristen Andersen, Arbeidsretten og organisasjonen, 1955.

Folke Schmidt, Domaren som lagtolkare i Festskrift tillägnad Professor, Juris och Filosofie Doktor Nils Herlitz vid hans avgång från professorsämbetet den 30 juni 1955, 1955, s. 263–298

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Folke Schmidt, Staten och dess tjänstemän i Juristnytt 1954 s. 369–372

Folke Schmidt, De första kollektivavtalen i Morgon-Tidningen 1954 nr 1954‑06‑01

Anmälan av :
Axel Adlercreutz; Kollektivavtalet – Studier över dess tillkomsthistoria, 1954.

Folke Schmidt, Anmälan av Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet – Studier över dess tillkomsthistoria, 1954 i SvJT 1954 s. 523–526

Anmälan av :
Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet – Studier över dess tillkomsthistoria, 1954.

Folke Schmidt, Arbetsgivarens skadeståndsansvar vid olycksfall i arbete i Skadeståndsrättsliga spörsmål [ Försäkringsjuridiska föreningens publikationer Vol. 10 ], 1953, s. 189–232

Anteckningar :
Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 10, 1953.

Folke Schmidt, Komparativt rättsstudium i TfR 1952 s. 473–483

Folke Schmidt, Svensk rättspraxis – Kollektiv arbetsrätt 1929–1948 II i SvJT 1949 s. 729–741

Folke Schmidt, Syndikalistmålen inför Arbetsdomstolen i Statsvetenskaplig Tidskrift 1949 s. 346–349

Folke Schmidt, Svensk rättspraxis – Kollektiv arbetsrätt 1929–1948 I i SvJT 1949 s. 656–669

Folke Schmidt, Samhällsvetenskaplig arbetsforskning i Amerika i Statsvetenskaplig Tidskrift 1947 s. 386–398

Folke Schmidt och Henry Heineman, Enforcement of Collective Bragaining Agreements in Swedish Law i The university of Chicago Law Review 1947 s. 184–199

Folke Schmidt, Leif Gräntze och Axel Roos, Arbetstid och semester för jordbrukets utearbetare – En rättssociologisk studie [ Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Lund Vol. 7 ], 1946

Förlag : Gleerup, Lund.

Anmäld av :
Ivar Strahl i SvJT 1946 s. 778–779.

Folke Schmidt, Föreläsningar i arbetsrätt – Kollektiv arbetsrätt, 1946

Anteckningar :
Föregångare till Folke Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, 1950.

Folke Schmidt, Från franska revolutionens rättighetsförklaring till Beveridgeplanen – Idéer och synpunkter i sociallagstiftningen i Statsvetenskaplig Tidskrift 1945 s. 101–113

Folke Schmidt, Om kollektivavtal för stats- och kommunaltjänstemän i FT 1945 s. 121–135

Folke Schmidt, Svensk arbetsrätt och svenska arbetsförhållanden sedda ur amerikansk synvinkel i SvJT 1945 s. 764–766

Folke Schmidt, Arbete och arbetarklass [ Studentföreningen Verdandis småskrifter Vol. 380 ], 1936

Förlag : Bonnier, Stockholm.