: : : :

Rätten i klasskampen – en studie i rättens funktioner (Per Eklund), 1973

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Per Eklund, Rätten i klasskampen – en studie i rättens funktioner i Tvärsnitt 1973 s. 399 ff.

Anteckningar:

Tvärsnitt. Sju forskningsrapporter utgivna till LO:s 75-årsjubileum 1973

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Per Eklund ( 5 st. )

Per Eklund, Skatt på skadestånd vid uppsägning och avskedande i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 111–127

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Per Eklund, Juridiken som samhälleligt styrmedel i SvJT 1977 s. 577–599

Per Eklund, Samhällsklasserna och rätten i SvJT 1975 s. 689–711

Per Eklund, Rätten i klasskampen – En studie i rättens funktioner, 1974

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anmäld av :
Stig Jägerskiöld i SvJT 1975 s. 211–216.

Per Eklund, Rätten i klasskampen – en studie i rättens funktioner i Tvärsnitt – Sju forskningsrapporter utgivna till LO:s 75-årsjubileum 1973, 1973, s. 399 ff.

Förlag : Prisma, Stockholm.