: : : :

Privatjustis mot anställda – En studie av disciplinrättskipningens grunder (Torsten Sandström), 1979

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Torsten Sandström, Privatjustis mot anställda – En studie av disciplinrättskipningens grunder, 1979

Anmäld av :
Sten Edlund i SvJT 1980 s. 290 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Torsten Sandström ( 2 st. )

Boel Flodgren, Håkan Hydén och Torsten Sandström, Arbetsrätt – Om rättens innehåll och tillämpning i arbetslivet, 1981

Förlag : Liber, Lund.

Torsten Sandström, Privatjustis mot anställda – En studie av disciplinrättskipningens grunder [ Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund Vol. 30 ], 1979

Anmäld av :
Sten Edlund i SvJT 1980 s. 290–297.