: : : :

Nej, det handlar om en grundlagsfäst princip – inte om personliga egenskaper (Boel Flodgren), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Boel Flodgren, Nej, det handlar om en grundlagsfäst princip – inte om personliga egenskaper i Lag & Avtal 1980 nr 7 s. 32

Anteckningar:

Jämför Boel Flodgren i Lag & Avtal 1980 nr 5 s. 24 och Lars Lunning i Lag & Avtal 1980 nr 6 s. 37

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 666 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Boel Flodgren ( 18 st. )

Boel Flodgren, Analys som förtjänar internationell spridning i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 34

Anmälan av :
Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Boel Flodgren, Worker Participation and the Law in the United States i Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa – Vänbok till Sten Edlund (red. Birgitta Nyström), 1993, s. 117–144

Förlag : Carlsson, Stockholm.

Axel Adlercreutz och Boel Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse [ Handelsrättslig skriftserie Vol. 6 ], 1992

Förlag : Institutionen för handelsrätt, Lund.

Anmäld av :
Håkan Torén i Lag & Avtal 1993 nr 5 s. 29.

Niklas Bruun, Boel Flodgren, Marit Halvorsen, Håkan Hydén och Ruth Nielsen, Den nordiska modellen – Fackföreningarna och arbetsrätten i Norden – nu och i framtiden, 1990

Förlag : Liber, Malmö.

Boel Flodgren, Anmälan av Sten Edlund & Birgitta Nyström, Developments in Swedish Labour Law i Lag & Avtal 1988 nr 9 s. 33

Anmälan av :
Sten Edlund & Birgitta Nyström; Developments in Swedish Labour Law.

Boel Flodgren och Håkan Hydén, Arbetsrättens grunder, tredje upplagan 1988

Förlag : Almqvist & Wiksell, Malmö.

Anteckningar :
1:a uppl. 1982, 2:a uppl. 1985.
1–2 uppl. utg. av Liber.

Boel Flodgren, Det lokala facket och medbestämmandet, 1985

Förlag : Liber, Malmö.

Anmäld av :
Roger Molin i Statsvetenskaplig Tidskrift 1986 s. 315–318.

Boel Flodgren, Könsdiskriminering vid tjänstetillsättning i Lag & Avtals Årsbok [ Lag & Avtals Årsbok ], 1983, s. 7 ff.

Boel Flodgren, Arbetsdomstolen som rättsbildare – Reflexioner kring några monumentalfall från arbetsdomstolen på senare tid i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 103–138

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Boel Flodgren, Så kan juridiken skena iväg med förnuftet i Lag & Avtal 1983 nr 7 s. 33

Anmälan av :
Ronnie Eklund; Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser.

Anteckningar :
Jämför Ronnie Eklund och Ole Hasselbalch i Lag & Avtal 1983 nr 8 s. 31 respektive Lag & Avtal 1983 nr 9 s. 33–34.

Boel Flodgren, Något om arbetsgivarbegreppet i Revisorer och näringsrätt – Uppsatser i handelsrätt (red. Lars Gunnar Svensson och Håkan Hydén), 1982, s. 81–104

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
Vänbok tillägnad Axel Adlercreutz.

Boel Flodgren, Nya arbetsrätten i tillämpning – Om arbetsdomstolen i Arbetsrättens utveckling – Dokumentation från doktorandkursen hösten 1982 (red. Anders Broström), 1982, s. 82–96

Förlag : Arbetslivscentrum, Stockholm.

Boel Flodgren, Anmälan av Krister Moberg; Företaget och sekretessen. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie av medinflytandeinformation och sekretess i företagen i SvJT 1982 s. 736–746

Anmälan av :
Krister Moberg; Företaget och sekretessen. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie av medinflytandeinformation och sekretess i företagen.

Boel Flodgren, Håkan Hydén och Mona Kristensson, Arbetsrätt, andra upplagan 1982

Förlag : Liber Läromedel/Hermod; Utbildningsradion, Malmö.

Anteckningar :
1:a uppl. 1981.

Boel Flodgren, Håkan Hydén och Torsten Sandström, Arbetsrätt – Om rättens innehåll och tillämpning i arbetslivet, 1981

Förlag : Liber, Lund.

Boel Flodgren, Nej, det handlar om en grundlagsfäst princip – inte om personliga egenskaper i Lag & Avtal 1980 nr 7 s. 32

Anteckningar :
Jämför Boel Flodgren i Lag & Avtal 1980 nr 5 s. 24 och Lars Lunning i Lag & Avtal 1980 nr 6 s. 37.

Boel Flodgren, Boken är bra men. Lunning är inte lagen! i Lag & Avtal 1980 nr 5 s. 24

Anmälan av :
Lars Lunning; Anställningsskydd, 4:e uppl. 1980.

Anteckningar :
Jämför Lars Lunning i Lag & Avtal 1980 nr 6 s. 37 och Boel Flodgren i Lag & Avtal 1980 nr 7 s. 32.

Boel Flodgren, Fackföreningen och rätten – En jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA, 1978

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Olof Bergqvist i Lag & Avtal 1979 nr 5 s. 31.
Reinhold Fahlbeck i SvJT 1980 s. 54–64.

All arbetsrättslig litteratur med Boel Flodgren som redaktör ( 4 st. )

Modern affärsrätt – En antologi (red. Boel Flodgren, Birgitta Nyström och Niklas Arvidsson), 2017

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Avtalslagen 90 år – Aktuell nordisk rättspraxis (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz och Per Samuelsson), 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Rätten (om)kring Øresund (red. Boel Flodgren och Ruth Nielsen), 2000

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.