: : : :

När och hur får arbetsgivaren ändra villkoren för en anställd? (Bo Bylund), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Bo Bylund, När och hur får arbetsgivaren ändra villkoren för en anställd? i Lag & Avtal 1979 nr 4 s. 32 f.

Anteckningar:

Debatt om omplacering och omreglering av anställningsvillkor. Jämför Folke Schmidt i tidskriften Lag & Avtal 1978 nr 3 s. 28 f. och Anders Victorin i tidskriften Lag & Avtal 1979 nr 2 s. 21 f.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Bo Bylund ( 6 st. )

Lars Viklund, Martin Wästfelt och Bo Bylund, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, nittonde upplagan 2017

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 4:e uppl. 1980, 5:e uppl. 1982, 6:e uppl. 1985, 7:e uppl. 1986, 8:e uppl. 1990, 9:e uppl. 1995, 10:e uppl. 1997, 11:e uppl. 2000, 12:e uppl. 2003, 13:e uppl. 2006, 14:e uppl. 2007, 15:e uppl. 2010, 16:e uppl. 2011, 17:e uppl. 2014, 18:e uppl. 2015.
1–17 uppl. av Lars Viklund & Bo Bylund. 18:e uppl. av Lars Viklund. Fr.o.m. 19:e uppl. av Lars Viklund & Martin Wästfelt.
1–12 uppl. 2003 med titeln: Arbetsrätt i praktiken – En facklig handbok.
1–9 uppl. utg. av Tiden. 10–12 uppl. utg. av Prisma. 13–16 uppl. utg. av Norstedt.

Martin Wästfelt, Magnus Bäckström, Malin Wulkan, Lars Åström, Bo Bylund, Lars Viklund, Anders Elmér, Toivo Öhman, Helena Hedlund och Ulf Åkesson, Anställningsskyddslagen med kommentar, tolfte upplagan 2014

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1982, 2:a uppl. 1987, 3:e uppl. 1988, 4:e uppl. 1994, 5:e uppl. 1995, 6:e uppl. 1996, 7:e uppl. 1997, 8:e uppl. 1999, 9:e uppl. 2004, 10:e uppl. 2008, 11:e uppl. 2011.
1–9 uppl. av Bo Bylund, Lars Viklund, Anders Elmér, Toivo Öhman. 11:e uppl. av Bo Bylund, Lars Viklund, Anders Elmér, Toivi Öhman, Helena Hedlund, Martin Wästfelt, Ulf Åkesson, Lars Åström. Fr.o.m. 12:e uppl. av Magnus Bäckström, Malin Wulkan, Martin Wästfelt, Lars Åström.
1–2 uppl. med titeln: Nya anställningsskydslagen.
1–5 uppl. utg. av Tiden. 6–9 uppl. utg. av Prisma. 10–11 uppl. utg. av Norstedt.

Bo Bylund och Lars Viklund, Rätt från början! – Arbetsrättens grunder med praktikfall, tolfte upplagan 2006

Förlag : Lag & Avtal, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1981, 2:a uppl. 1984, 3:e uppl. 1988, 11:e uppl. 2003.

Bo Bylund, Britanniadomen – ett juridiskt och politiskt dielmma i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 21–39

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Bo Bylund och Lars Viklund, Arbetstidslagen med kommentar, femte upplagan 1997

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 2:a uppl. 1983, 3:e uppl. 1992, 4:e uppl. 1995.
1:a uppl. med titeln: Arbetstidslagen. 2–3 uppl. med titeln: Nya arbetstidslagen med kommentar.

Bo Bylund, När och hur får arbetsgivaren ändra villkoren för en anställd? i Lag & Avtal 1979 nr 4 s. 32–33

Anteckningar :
Debatt om omplacering och omreglering av anställningsvillkor.
Jämför Folke Schmidt i Lag & Avtal 1978 nr 3 s. 28–29 och Anders Victorin i Lag & Avtal 1979 nr 2 s. 21–22.