: : : :

Mer om tjänstetillsättning och jämställdhet (Urban Loinder), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Urban Loinder, Mer om tjänstetillsättning och jämställdhet i FT 1980 s. 235–237

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Urban Loinder ( 3 st. )

Urban Loinder, Mer om tjänstetillsättning och jämställdhet i FT 1980 s. 235–237

Urban Loinder, Tjänstetillsättning och jämställdhet – En redogörelse för några nya regeringsbeslut där hänsyn kan ha tagits till jämställdhetsaspekten i FT 1979 s. 255–261

Urban Loinder, En fråga om förhandlingsrätt för vissa arbetstagare med kortvarig anställning i FT 1977 s. 327–330