: : : :

MBL i Arbetsdomstolen (Stig Gustafsson), 1979

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Stig Gustafsson, MBL i Arbetsdomstolen, 1979

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Stig Gustafsson ( 10 st. )

Stig Gustafsson, Trygghet i anställningen – Lagen om anställningsskydd, tredje upplagan 1982

Förlag : Rabén & Sjögren, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1974, 2:a uppl. 1977.

Stig Gustafsson, Lagstiftningsarbetet på 1970-talet – TCO-kraven i Arbetsrättens utveckling – Dokumentation från doktorandkursen hösten 1982 (red. Anders Broström), 1982, s. 65–67

Förlag : Arbetslivscentrum, Stockholm.

Bo Ericson och Stig Gustafsson, Nya semesterlagen med kommentar, andra upplagan 1980

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1977.

Stig Gustafsson, Vetorätt – TCO:s erfarenheter i Upphandling [ BRÅ PM Vol. 6 ], 1980, s. 173–177

Anteckningar :
BRÅ PM 1980:6.

Stig Gustafsson, 40-timmarslagen – Kommentar till arbetstidslagen, andra upplagan 1979

Förlag : Rabén & Sjögren, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1970 med titeln: 40-timmarslagen – En orientering om den nya arbetstidslagstiftningen.

Stig Gustafsson, MBL i Arbetsdomstolen, 1979

Förlag : Rabén & Sjögren, Stockholm.

Stig Gustafsson, Förtroendemannalagen – Kommentar till lagen om facklig förtroendeman, 1977

Förlag : Rabén & Sjögren, Stockholm.

Stig Gustafsson och Stig Jansson, Disciplinansvaret i offentlig tjänst, 1977

Förlag : Natur och kultur, Stockholm.

Sten Edlund och Stig Gustafsson, Medbestämmanderätten – Lagar med kommentar, andra upplagan 1976

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1976.

Stig Gustafsson och Arnold Sölvén, Huvudavtalet mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen i Sverige, femte upplagan 1966

Förlag : LO, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1939, 2:a uppl. 1948, 3:e uppl. 1957, 4:e uppl. 1966, 5:e uppl. 1966.
1–3 uppl. av enbart Arnold Sölvén i Landsorganisationens skriftserie nr 50.