: : : :

Förhandlingsrättslagstiftningens utveckling i de nordiska länderna – Från ensidig avtalsbaserad reglering av statstjänstemännens anställningsvillkor (Marja Keränen), 1981

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Marja Keränen, Förhandlingsrättslagstiftningens utveckling i de nordiska länderna – Från ensidig avtalsbaserad reglering av statstjänstemännens anställningsvillkor, 1981

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Marja Keränen ( 1 st. )

Marja Keränen, Förhandlingsrättslagstiftningens utveckling i de nordiska länderna – Från ensidig till avtalsbaserad reglering av statstjänstemännens anställningsvillkor [ Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi Vol. 158 ], 1981