: : : :

Företaget och sekretessen. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie i medinflytandeinformation och sekretess i företagen (Krister Moberg), 1981

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Krister Moberg, Företaget och sekretessen. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie i medinflytandeinformation och sekretess i företagen, 1981

Anmäld av :
Boel Flodgren i SvJT 1982 s. 736 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Krister Moberg ( 3 st. )

Krister Moberg, Anställda i styrelsen – Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda, 1988

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Krister Moberg, Köp och försäljning av företag under beaktande av MBL:s regler i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 257–279

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Krister Moberg, Företaget och sekretessen – En rätts- och samhällsvetenskaplig studie i medinflytandeinformation och sekretess i företagen [ Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund Vol. 39 ], 1981

Anmäld av :
Boel Flodgren i SvJT 1982 s. 736–746.

All arbetsrättslig litteratur med Krister Moberg som redaktör ( 1 st. )

Festskrift till Boel Flodgren (red. Eva Lindell-Frantz, Krister Moberg, Birgitta Nyström och Katarina Olsson), 2011

Förlag : Juristförlaget, Lund.