: : : :

Fackföreningarna och de anställda. Om arbetstagarorganisationernas uppgifter för och skyldigheter mot medlemmar och icke medlemmar (Carl Hemström), 1981

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Carl Hemström, Fackföreningarna och de anställda. Om arbetstagarorganisationernas uppgifter för och skyldigheter mot medlemmar och icke medlemmar, 1981

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Carl Hemström ( 9 st. )

Carl Hemström, Organisationernas rättsliga ställning – Om ekonomiska och ideella föreningar, åttonde upplagan 2011

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979, 2:a uppl. 1982, 3:e uppl. 1987, 4:e uppl. 1988, 5:e uppl. 1996, 6:e uppl. 2000, 7:e uppl. 2007.

Folke Schmidt, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström, Tore Sigeman, Carl Hemström och Anders Victorin, Facklig arbetsrätt, fjärde upplagan 1997

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Larsson i FT 1979 s. 306–309 (1:a uppl.).
Wilhelm Lüning i JT 1989/90 s. 699–701 (3:e uppl.).
Kerstin Gustafsson i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 23 (4:e uppl.).
Lars Lunning i JT 1998–99 s. 1013–1018 (4:e uppl.).

Anteckningar :
4:e uppl. rev. av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström & Tore Sigeman. 3:e uppl. 1989 rev. av Anders Victorin, Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström, Kent Källström & Tore Sigeman, supplement 1994 & 1995 av Håkan Göransson.
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1979 av enbart Folke Schmidt. Senare uppl. rev. av andra.

Carl Hemström, Anmälan av Ronnie Eklund; Bolagisering – ett mode eller ett måste i JT 1993–94 s. 406–407

Anmälan av :
Ronnie Eklund; Bolagisering – ett mode eller ett måste.

Carl Hemström, Något om revisorers uppdrag, oberoende och ansvar i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 157–169

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Carl Hemström, Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden i Förhandlingarna vid det 31 nordiska juristmötet i Helsingfors 19–21 augusti 1987, 1987, s. 221–246

Carl Hemström, Något om jäv i aktiebolags och myndigheters styrelser i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 169–198

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Carl Hemström, Fackföreningarna och de anställda – Om arbetstagarorganisationernas uppgifter för och skyldigheter mot medlemmar och icke medlemmar, 1981

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Carl Hemström, Löntagarfonderna samt arbetstagarna och deras föreningar i SvJT 1979 s. 218–225

Carl Hemström, Uteslutning ur ideell förening, 1972

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1974 s. 295–302.