: : : :

Den svenska internationella arbetsrättens grunder (Michael Bogdan), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Michael Bogdan, Den svenska internationella arbetsrättens grunder i SvJT 1979 s. 81–121

» Läs artikeln

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Michael Bogdan ( 9 st. )

Michael Bogdan, Tillämplig lag avseende utomobligatoriskt ansvar för kollektiva stridsåtgärder på arbetsmarknaden i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 103–112

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Michael Bogdan, Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen i Europarättslig tidskrift 2009 s. 13–24

Michael Bogdan, Anmälan av U. Liukkunen, The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004 i Nordic Journal of International Law 2004 s. 395–397

Anmälan av :
U. Liukkunen; The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004.

Michael Bogdan, Individuella anställningsförhållanden i Sveriges nya internationella privaträtt – En översikt i SvJT 2001 s. 845–860

Michael Bogdan, Om lovligheten av i svensk hamn vidtagna fackliga blockader mot främmande fartyg i Festskrift till Kurt Grönfors (red. Lars Gorton, Jan Ramberg och Jan Sandström), 1991, s. 65–81

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Michael Bogdan, Lagändring av liten betydelse i Lag & Avtal 1990 nr 8 s. 27–29

Michael Bogdan, HD och AD på olika kurs om vilket lands lag som skall tillämpas i Lag & Avtal 1988 nr 1 s. 29–31

Anteckningar :
Jämför Lag & Avtal 1988 nr 2 s. 32–34, Lag & Avtal 1988 nr 3 s. 29 och Lag & Avtal 1988 nr 4 s. 31–33.

Michael Bogdan, Nerviondomen – Olauson är rädd i onödan i Lag & Avtal 1988 nr 3 s. 29

Anteckningar :
Replik till Erland Olauson.

Michael Bogdan, Den svenska internationella arbetsrättens grunder i SvJT 1979 s. 81–121