: : : :

Den arbetsrättsliga forskningen på 1950-talet. Några minnesanteckningar (Lennart Geijer), 1977

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Lennart Geijer, Den arbetsrättsliga forskningen på 1950-talet. Några minnesanteckningar i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt (red. Tore Sigeman, Anders Victorin) 1977 s. 147 ff.

Anteckningar:

Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Lennart Geijer ( 10 st. )

Lennart Geijer, Arbetsrättens språk i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 139–167

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Lennart Geijer, Den äldre arbetsrättens utveckling i Arbetsrättens utveckling – Dokumentation från doktorandkursen hösten 1982 (red. Anders Broström), 1982, s. 1–15

Förlag : Arbetslivscentrum, Stockholm.

Lennart Geijer, Den arbetsrättsliga forskningen på 1950-talet. Några minnesanteckningar i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 147–156

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Lennart Geijer, Anmälan av Stig Jägerskiöld, Svensk tjänstemannarätt II:1, 1959 i SvJT 1960 s. 112–115

Anmälan av :
Stig Jägerskiöld, Svensk tjänstemannarätt II:1, 1959.

Lennart Geijer, Förmansklausuler och frikretsregler – Ett föreningsrättsproblem, 1960

Förlag : Seelig, Stockholm.

Anmäld av :
Sven-Eric Nilsson i SvJT 1961 s. 668–669.

Lennart Geijer och Folke Schmidt, Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte – En studie i rättsbildningen på arbetsmarknaden, 1958

Förlag : Seelig, Stockholm.

Anmäld av :
Erland Conradi i SvJT 1958 s. 381–384.
Axel Adlercreutz i Statsvetenskaplig Tidskrift 1959 s. 75–82.
Kristen Andersen i TfR 1958 s. 289.
Per-Erik Fürst i Juristnytt 1958 s. 111.
Allan Rise i UfR 1958 s. 181.

Lennart Geijer, Tjänstemannarättens ABC [ SIF:s skriftserie Vol. 6 ], 1958

Förlag : Svenska industritjänstemannaförbundet, Stockholm.

Lennart Geijer, Rätten till arbetsplatsen – Arbetstagares skydd mot obefogade uppsägningar [ TCO:s skriftserie Vol. 6 ], 1956

Förlag : TCO, Stockholm.

Lennart Geijer, Semesterlagens tillämpning på anställda med provision och tantiem [ SIF:s skriftserie Tjänstemannarätt Vol. 11 ], 1951

Förlag : Svenska industritjänstemannaförbundet, Stockholm.

Anmäld av :
Erland Conradi i SvJT 1952 s. 380–381.

Lennart Geijer, 1945 års semesterlag med kommentarer, 1945

Förlag : Svenska industritjänstemannaförbundet, Stockholm.

Anteckningar :
Nya upplagor 1946 och 1947.