: : : :

Arbetsrätt och klassherravälde (Gösta Hultén), 1978

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Gösta Hultén, Arbetsrätt och klassherravälde, tredje upplagan, 1978

Anteckningar :

Kring strejklagarnas historia. 2:a uppl. 1973

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 666 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Gösta Hultén ( 1 st. )

Gösta Hultén, Arbetsrätt och klassherravälde – Kring strejklagarnas historia, tredje upplagan 1978

Förlag : Rabén & Sjögren, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1971, 2:a uppl. 1973.