: : : :

Arbetsdomstolen och den belgiska Volvo-konflikten (Joachim Nelhans), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Joachim Nelhans, Arbetsdomstolen och den belgiska Volvo-konflikten i SvJT 1979 s. 302 ff.

» Läs artikeln

Anteckningar:

Rättsfallskommentar : AD 1978 nr 160

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 666 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Joachim Nelhans ( 8 st. )

Joachim Nelhans, Rättsläget på den svenska arbetsmarknaden under tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd [ Lag & Avtals skriftserie Arbetsrättsliga uppsatser Vol. 2 ], 1986

Förlag : Lag & Avtal, Stockholm.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 1986 nr 7 s. 33–34.

Joachim Nelhans, Rättsläget på den amerikanska arbetsmarknaden sedan ett kollektivavtal upphört att gälla i SvJT 1984 s. 353–371

Anteckningar :
Replik av Ronnie Eklund i SvJT 1985 s. 407–412.

Joachim Nelhans, Rättsläget på den tyska arbetsmarknaden under kollektivavtalslöst tillstånd i SvJT 1983 s. 714–728

Joachim Nelhans, Arbetskraftens fria rörlighet inom de Europeiska Gemenskaperna i SvJT 1980 s. 90–102

Joachim Nelhans, Arbetsdomstolen och den belgiska Volvo-konflikten i SvJT 1979 s. 302–307

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1978 nr 160.

Joachim Nelhans, De tyska arbetstagarnas rätt till medbestämmande i SvJT 1978 s. 155–157

Joachim Nelhans, Fackliga sympatiåtgärder till stöd för part i utländsk arbetskonflikt i SvJT 1974 s. 808–814

Joachim Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden – De rättsliga förutsättningarna för utlännings tillträde till den svenska arbetsmarknaden, 1973

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Anna Christensen i SvJT 1974 s. 515–518.