: : : :

Arbetsdomstolen femtio år (Hans Stark), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Hans Stark, Arbetsdomstolen femtio år i SvJT 1979 s. 321 ff.

» Läs artikeln

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 666 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Hans Stark ( 8 st. )

Hans Stark, Ett verktyg för de erfarna i Lag & Avtal 2005 nr 9 s. 42

Anmälan av :
Lars Gellner & Lars Sydolf; Tvistelösning i arbetsrätten – Förhandling och process, 2005.

Hans Stark, Efterlängtad LAS-kommentar i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 33

Anmälan av :
Lars Lunning & Gudmund Toijer; Anställningsskydd, 8:e upplagan, 2002.

Hans Stark, Användbar lärobok i arbetsrätt i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 35

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsrätt, 2001.

Hans Stark, Avhandling om AD och lagstiftaren i EU & arbetsrätt 1998 nr 4 s. 7–8

Anmälan av :
Olle Rimsten; Arbetsdomstolen och lagstiftaren – Om värderingar i rättsligt beslutsfattande, 1998.

Hans Stark, Anmälan av Anderz Andersson, Örjan Edström & Lars Zanderin; Arbetsrätten i staten, 1996 i SvJT 1997 s. 88–89

Anmälan av :
Anderz Andersson & Örjan Edström & Lars Zanderin; Arbetsrätten i staten, 1996.

Hans Stark, Arbetsdomstolen i skottgluggen i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 369–378

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Tore Sigeman, Hans Stark, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Tore Sigeman (red. Tore Sigeman) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. III ], 1979

Förlag : Publica, Stockholm.

Anteckningar :
2:a uppl. 2005 av Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind.

Hans Stark, Arbetsdomstolen femtio år i SvJT 1979 s. 321–335

All arbetsrättslig litteratur med Hans Stark som redaktör ( 1 st. )

Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993

Förlag : Iustus, Uppsala.