: : : :

Anställningsskyddet i rättspraxis – Arbetsdomstolens domar 1974-1975 i bearbetning (Edvard Nilsson), 1978

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Edvard Nilsson, Anställningsskyddet i rättspraxis – Arbetsdomstolens domar 1974-1975 i bearbetning, 1978

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 666 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Edvard Nilsson ( 4 st. )

Edvard Nilsson, Arbetsdomstolens skadeståndspraxis 1988–1990, 1991

Anteckningar :
Stencil, kursdokumentation i högre kurs i arbetsrätt (VJS), daterad 1991‑04‑03.

Edvard Nilsson, Ideell skada – ersättningsrätt och ersättningsnivå i Forhandlingerne på det 32. nordiske juristmøde i Reykjavík den 22.-24. august 1990. Del 1., 1990, s. 105–150

Tore Sigeman, Hans Stark, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Tore Sigeman (red. Tore Sigeman) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. III ], 1979

Förlag : Publica, Stockholm.

Anteckningar :
2:a uppl. 2005 av Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind.

Edvard Nilsson, Anställningsskyddet i rättspraxis – Arbetsdomstolens domar 1974–1975 i bearbetning, 1978

Förlag : Norstedt, Stockholm.

All arbetsrättslig litteratur med Edvard Nilsson som redaktör ( 1 st. )

Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.