: : : :

Anmälan av Lennart Gustafsson; Förhandlingar (Sten Edlund), 1974

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sten Edlund, Anmälan av Lennart Gustafsson; Förhandlingar i SvJT 1974 s. 319 ff.

» Läs artikeln

Anmälan av: Lennart Gustafsson; Förhandlingar

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna ( 3 659 st. )

All arbetsrättslig litteratur av Sten Edlund ( 28 st. )

Sten Edlund, En splittrad utredning i Lag & Avtal 2002 nr 6 s. 32

Anteckningar :
Kommentar till Svante Nycander, Makten över arbetsmarknaden.

Sten Edlund, Glavås huvudtema förbisett i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 35

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999.

Sten Edlund, Originell analys av ADs rättstillämpning i Lag & Avtal 1999 nr 5 s. 30

Anmälan av :
Olle Rimsten; Arbetsdomstolen och lagstiftaren – Om värderingar i rättsligt beslutsfattande, 1998.

Sten Edlund och Birgitta Nyström, Arbetsrätt i förändring, 1995

Förlag : Nerenius & Santérus, Stockholm.

Anmäld av :
Weine Vedin i Lag & Avtal 1995 nr 4 s. 30.
Lars Lunning i SvJT 1995 s. 699–700.
Håkan Göransson i JT 1995/96 s. 180–182.

Sten Edlund, Arbetslivscentrum och arbetsrätten i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 31–45

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Sten Edlund, Anmälan Uday Dokras, The Act on Codetermination at Work – an Efficacy Study, 1990 i JT 1990–91 s. 342–345

Anmälan av :
Uday Dokras; The Act on Codetermination at Work—an Efficacy Study, 1990.

Sten Edlund och Birgitta Nyström, Developments in Swedish Labour Law, 1988

Förlag : Svenska institutet, Stockholm.

Anmäld av :
Boel Flodgren i Lag & Avtal 1988 nr 9 s. 33.

Sten Edlund, Henning skulle vunnit på en egen teori i Lag & Avtal 1985 nr 1 s. 33

Anmälan av :
Ann Henning; Tidsbegränsad anställning. En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner.

Sten Edlund, Bör den arbetsrättsliga lagstiftningen samordnas mera? i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 37–65

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Sten Edlund, Den moderna arbetsrättens utveckling – Speciellt om arbetsdomstolen i Arbetsrättens utveckling – Dokumentation från doktorandkursen hösten 1982 (red. Anders Broström), 1982, s. 34–48

Förlag : Arbetslivscentrum, Stockholm.

Sten Edlund, MBL i arbetsdomstolen, 1982

Förlag : Arbetslivscentrum, Stockholm.

Sten Edlund, Lagstiftningsarbetet på 1970-talet – Arbetet i § 32-utredningen i Arbetsrättens utveckling – Dokumentation från doktorandkursen hösten 1982 (red. Anders Broström), 1982, s. 68–81

Förlag : Arbetslivscentrum, Stockholm.

Sten Edlund, Anmälan av Ole Hasselbalch, Arbejdsretlige funktioner, 1979 i SvJT 1981 s. 302–310

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Arbejdsretlige funktioner, 1979.

Sten Edlund, Anmälan av Torsten Sandström; Privatjustis mot anställda. En studie av disciplinrättskipningens grunder i SvJT 1980 s. 290–297

Anmälan av :
Torsten Sandström; Privatjustis mot anställda. En studie av disciplinrättskipningens grunder.

Sten Edlund, Upphandling kontra medbestämmandelagen i Upphandling [ BRÅ PM Vol. 6 ], 1980, s. 95–163

Anteckningar :
BRÅ PM 1980:6.

Sten Edlund, En återblick på paragraf 32-utredningen i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 97–109

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Sten Edlund, Arbetsrätten i omvandling i Svensk rätt i omvandling – Studier tillägnade Hilding Eek, Seve Ljungman och Folke Schmidt, 1976, s. 123–141

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Sten Edlund och Stig Gustafsson, Medbestämmanderätten – Lagar med kommentar, andra upplagan 1976

Förlag : Tiden, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1976.

Sten Edlund, Anmälan av Reinhold Fahlbeck; Om arbetsprocessrätt. Studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik i SvJT 1975 s. 532–535

Anmälan av :
Reinhold Fahlbeck; Om arbetsprocessrätt. Studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik.

Sten Edlund, Anmälan av Lennart Gustafsson; Förhandlingar i SvJT 1974 s. 319–321

Anmälan av :
Lennart Gustafsson; Förhandlingar.

Sten Edlund, Perspektiv på arbetsdomstolen i Tvärsnitt – Sju forskningsrapporter utgivna till LO:s 75-årsjubileum 1973, 1973, s. 455–483

Förlag : Prisma, Stockholm.

Sten Edlund, Anmälan av Per Jacobsen; Kollektiv arbejdsret i SvJT 1973 s. 510–512

Anmälan av :
Per Jacobsen; Kollektiv arbejdsret.

Sten Edlund, Anmälan av Walter Korpi; Varför strejkar arbetarna? i SvJT 1970 s. 661–662

Anmälan av :
Walter Korpi; Varför strejkar arbetarna?.

Sten Edlund, Anmälan av Folke Schmidt; Politiska strejker och fackliga sympatiåtgärder i SvJT 1970 s. 214–218

Anmälan av :
Folke Schmidt; Politiska strejker och fackliga sympatiåtgärder.

Sten Edlund, Anmälan av Kristen Andersen; Fra arbeidslivets rett i SvJT 1968 s. 570–571

Anmälan av :
Kristen Andersen; Fra arbeidslivets rett.

Sten Edlund, Settlement Through Negotiation of Disputes on the Application of Collective Agreements i Scandinavian Studies in Law Volume 12 [ Scandinavian Studies in Law Vol. 12 ], 1968, s. 9–47

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Sten Edlund, Tvisteförhandlingar på arbetsmarknaden – En rättslig studie av två riksavtal i tillämpning, 1967

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Axel Adlercreutz i SvJT 1967 s. 629–634.

Sten Edlund, Tvisteförhandlingar rörande tolkning och tillämpning av kollektivavtal – Om motivationsprocessen vid centrala tvisteförhandlingar i verkstads- och husbyggnadsfacken, 1962