: : : : :

Martina Slorach

( 1 referens till arbetsrättslig litteratur, visas nedan » Gå direkt till referensen )

» Gå direkt till listan med referens till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Martina Slorach finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Kontakt med Arbetsdomstolen

Martina Slorach
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2006–2016 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 50,0% ( 2 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Attunda tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ): Attunda tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Martina Slorach har varit ombud vid refererade avgöranden med :
23 ledamöter ♀ 10 ♂ 13
4 sekreterare ♀ 3 ♂ 1
9 parter
5 ombud ♀ 1 ♂ 4

Arbetsrättslig litteratur Martina Slorach författat ( 1 st. )