: : : : :

Stefan Flemström

( 4 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Stefan Flemström
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2006–2017 ( 9 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 22,2% ( 2 / 9 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 66,7% ( 6 / 9 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 83,3% ( 5 / 6 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 5 st. ): Västmanlands tingsrätt | Attunda tingsrätt | Nacka tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Vänersborgs tingsrätt

Stefan Flemström har varit ombud vid refererade avgöranden med :
45 ledamöter ♀ 16 ♂ 29
9 sekreterare ♀ 7 ♂ 2
19 parter
14 ombud ♀ 7 ♂ 7

Arbetsrättslig litteratur Stefan Flemström författat ( 4 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :