: : : : :

Ulf Åkesson

( 1 referens till arbetsrättslig litteratur, visas nedan » Gå direkt till referensen )

» Gå direkt till listan med referens till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Ulf Åkesson
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2002–2006 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Kalmar tingsrätt

Underinstans: Kalmar tingsrätt

Ulf Åkesson har varit ombud vid refererade avgöranden med :
19 ledamöter ♀ 8 ♂ 11
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
7 parter
3 ombud ♀ 1 ♂ 2

Arbetsrättslig litteratur Ulf Åkesson författat ( 1 st. )

2011 ( 1 st. )

Anställningsskyddslagen med kommentar

Anders Elmér & Bo Bylund & Helena Hedlund & Lars Åström & Lars Viklund & Martin Wästfelt & Toivo Öhman & Ulf Åkesson, Anställningsskyddslagen med kommentar, 11 upplagan, 2011

Anteckning :

1:a uppl. 1982 (med titeln Nya anstälklningsskydslagen); 2:a uppl. 1987 (med titeln Nya anstälklningsskydslagen); 3:e uppl. 1988; 4:e uppl. 1994; 5:e uppl. 1995; 6:e uppl. 1996, 7:e uppl. 1997, 8:e uppl. 1999, 9:e uppl. 2004, 10:e uppl 2008. T.o.m. 9:e uppl av enbart Bylund, Bo and Viklund, Lars and Elmér, Anders and Öhman, Toivo