: : : : :

Sussanne Lundberg

( 4 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Sussanne Lundberg
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2001 → ( 21 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 23,8% ( 5 / 21 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 21 st. )

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 4 st.

Sussanne Lundberg har varit ombud vid refererade avgöranden med :
84 ledamöter ♀ 33 ♂ 51
17 sekreterare ♀ 9 ♂ 8
50 parter
30 ombud ♀ 12 ♂ 18

Arbetsrättslig litteratur Sussanne Lundberg författat ( 4 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :