Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur: År:

1995 På Wikipedia

( 44 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

Arbetsrättslig litteratur publicerad 1995 ( 44 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :

EG-anpassning in absurdum

Lars Sydolf, EG-anpassning in absurdum i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 30

Anteckning :

Debatt om införandet av företagsöverlåtelsedirektivet. Se också Susanne Fransson i Lag & Avtal 1994 nr 8 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1994 nr 9 s. 28, Susanne Fransson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 29, Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr