: : : : :

Ulf Kjerulff

( 1 referens till arbetsrättslig litteratur, visas nedan » Gå direkt till referensen )

» Gå direkt till listan med referens till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Ulf Kjerulff
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2003–2010 ( 6 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 6 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 50,0% ( 3 / 6 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Malmö tingsrätt

Underinstans: Malmö tingsrätt

Ulf Kjerulff har varit ombud vid refererade avgöranden med :
26 ledamöter ♀ 9 ♂ 17
6 sekreterare ♀ 6 ♂ 0
8 parter
6 ombud ♀ 3 ♂ 3

Arbetsrättslig litteratur Ulf Kjerulff författat ( 1 st. )